Tez Hazırlama ve Danışmanlık Merkezi

Akademik kadromuzla 2006 yılından bu yana siz değerli öğrencilere tez hazırlama, tez analiz, tez dizgi, tez formatlama (düzenleme), tez yazımı, SPSS istatistik analiz ve proje çalışmalarında hizmet vermekteyiz. Amacımız sizlere tez hazırlama-yazım ve danışmanlık konularında alanlarında uzman akademisyenler ile çalışmalarınızda size hizmet vermektir. Alanında uzman akademisyenlerimiz ile çalışmalarınız hakkında gerekli detaylar netleştirdikten sonra süreç boyunca sizi doğru yönlendirerek çalışmanızın akademik kurallara ve tamamıyla özgün bir çalışma olarak hazırlanması için gerekli tüm imkanları sunmaktayız. Tez ve proje çalışmalarınızla ilgili yardım ve danışmanlık almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak 7/24 destek hizmeti alabilirsiniz.

Doktora Tezi Hazırlama Danışmanlık

Akademik bilgi ve tecrübe gerektiren aynı zamanda geniş ve kapsamlı bir araştırma isteyen çalışmalardır. Doktora tezinizi hazırlarken zorluk mu çekiyorsunuz en önemlisi zaman sorununuz mu var tek yapmanız gereken uzman kadromuzdan destek almanız olacaktır. Doktora tezleri yüksek lisans aşaması bittikten sonra başlanılan en son aşamadır doktora tezleri çok ciddi çalışmalardır. Kurgusu içeriği düzeni ve özgünlüğü başta gelmektedir.
Doktora tezleri ortalama 150-250 sayfa aralığından oluşmaktadır. Kesinlikle akademik kurallara göre tamamıyla özgün olacak bir çalışma olması gerekir. Ortalama 6 ay ile 1 sene içerisinde tamamlanır tabi çalışma detaylarına göre bu süreler değişkenlik gösterebilmektedir.
Doktora tezi hazırlamak günümüz şartlarında uğraş gerekmektedir ve çok titizlikle hazırlanmaktadır. Tez Hazırlama ve Danışmanlık Merkezi'mizde çalışmalarınız akademisyenler hocalar tarafından büyük bir özen ve titizlikle hazırlanmaktadır. Doktora tezlerinde de diğer çalışmalarda olduğu gibi dikkat edilmesi gereken bazı durumlar mevcuttur. Bunları aşağıdaki maddeler şeklinde sıralayabiliriz.

Read More

Yüksek Lisans Tez/Proje Hazırlama

Tez yazımıyla ilgili her üniversite yahut enstitünün kendine özgü yazım kuralları söz konusu olmakla birlikte genel olarak bilimsel bir araştırma yahut tez hazırlarken bazı hususlara herkesin dikkat etmesi gerekir.

Aşağıda bu hususlara kısaca değinilmiştir:
Konunun Belirlenmesi: Tez konusunu belirlerken ilgili alanlarınızla ilgili konuyu seçmeye önem gösterin. Yine tez konusunu belirlerken çalışmayı düşündüğünüz konuyla ilgili literatür taramasını önceden yaparak bu konuda yeterli kaynağın olup olmadığının belirlenmesi oldukça faydalı olacaktır.
Çalışma amacının belirlenmesi: Herhangi bir bilimsel araştırma ya da tez belli bir hedefe ulaşmak için yapılır. Bu bağlamda araştırmanın amacının belirlenmesi bu hedefe ulaşmada siz yol gösterecektir. “Bu çalışmayı neden yapıyorum?” sorusuna vermiş olduğunuz yanıt çalışmanızın amacıdır.

Konuyla ilgili kaynak taraması: Tez çalışmasında konunuzla ilgili olarak tarama yapmak ve bu taramalar neticesinde kaynak elde etmek tezin en önemli kısmı olarak düşünülebilir.

Read More

Tez Dizayn ve Şekil Ayarları

Tez proje düzenleme, tez düzeltme ve proje çalışması (tez düzeltme) yani formatlamak demek mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin üniversitelerin güncel tez yazım kılavuzuna göre sayfa yapısı, satır aralıkları, paragraf girintileri, bölüm başlıkları ile alt başlıkları arasındaki aralıklar, kapak sayfaları, içindekiler, tablolar dizini (listesi), şekiller dizini (listesi), grafikler dizini (listesi) ile verilecek sayfa rakamlarının romen-arap rakamlarının veriliş biçimlerinin tümünü tez yazım kılavuzu kurallarını kapsayan dizginleme/dizayn işlemleridir.
Genellikle ön lisans tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi çalışmalarda istenen formatlama işlemi her üniversitenin öğrencilere sunmuş olduğu güncel tez yazım kılavuzunda yer almaktadır.
Tez düzenleme (formatlama) işlemlerini alanında uzman ekibimiz tarafından üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre dış kapaktan kaynakçaya kadar özgeçmiş ve varsa ekleriyle birlikte bir bütün olarak titiz bir şekilde düzenleyerek size çıktıya hazır bir şekilde teslim etmektedir. Tez düzenlemesi üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzu kurallarına göre işlemlerini gerçekleştirecektir.

Read More

Tez Nasıl Hazırlanmalı?

Bir yüksek lisans veya doktora tezinden, adayın özgün araştırmayı ortaya koyması beklenir. Böylece bu çalışma adayın özgün araştırma yapma yeteneğini kazandığının göstergesidir. Bu nedenle makul bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale gibi olması gereklidir.

Bir tezin, dergi yayınından beklenen disiplinli yazma formunun benzerini sergilemesi gerekir. Bilimsel makaleden farklı olarak tez, çok sayıda konuyu ve bazı konulara da çok sayıda yaklaşımı anlatabilir. Tez, öğrencinin tezi ile ilgili araştırmada elde ettiği verilerin bütününü ya da büyük bir kısmını sunabilir. Bunun için tez, genelde bilimsel makaleden daha geniş ve daha uzun olabilir.

Bir tezi doğru yazma biçimi geniş ölçüde kurumdan kuruma ve hatta aynı kurumun aynı bölümünde bile hocalarda değişiklik göstermektedir. Maalesef kütüphanelerin en tozlu kısımları bölüm tezlerinin yer aldığı kısımdır. Kuşkusuz bu tezlerde, birçok yararlı bilgiler yer alır. Fakat yüzlerce sayfalık sıradan yazı arasından birkaç sayfalık yararlı bilgiyi ayıklayacak zaman ve sabır konusunda çok az kişi emek vermektedir.

İyi bir tez bilimsel amaca hizmet etmelidir. Yani tez hazırlama  öğrencinin akademisyen olma yolunda yetişkinliğine erişme, disiplin ve öğrenme aşamalarından geçmiş olacaktır. Çıkış yolu ise , tatmin edici ve bilimsel değeri olan  bir tezdir.