Author Archives: Tez Yazım Merkezi

İntihal Raporu

İntihal nedir? Akademik çalışmalarda çağımızın en önemli hastalığı “intihal” dir. Peki nedir intihal, kısaca başkasına ait düşünceyi kendisininmiş gibi sunmak, aşırmak çalmak, yani kabaca “akademik hırsızlık” olarak tanımlanmaktadır. İntihal ile ilgili detaylı bilgi için: https://tezyazimerkezi.com/intihal-nedir/ İntihal raporu sonucu çıkan boyalı kısımlar neyi gösterir? Hazırlamış olduğunuz tez, proje, ödev vb. gibi metinlerde online ortamda ulaşılabilecek ve daha önce intihal programında tutulan çalışmalarda yapılan karşılaştırma neticesinde program, çalışmanızda ki her kaynak farklı renkte boyanır. Yani çalışmanızın kaynakça kısmında ilk yer alan yararlandığınız kaynak (Yazar, kitap, dergi, link künyesi) mavi renginde boyanmış/kodlanmış ise, çalışmanızda ilk kaynakçadan aldığınız ne kadar metin yazısı varsa aynı renkte boyar ve intihal olduğunu gösterir.  Program bazen birkaç kelimeyi yada paragrafı da intihal olarak görülebilir. İntihal testinden geçme kurnazlığı: Malum öğrenciler çalışmasının […]

Devamı için...

Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi

Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi: Tez Nasıl Yazılır Tez hazırlama, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sonunda öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve yazarlık konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan bir öğrenme sürecidir. Bu sürecin sağlıklı tamamlanması adına tez yazım sürecinde uygulanması gereken adımlar vardır.  Bu adımlar; Tez konusunu belirleme Tez taslağını oluşturma Tez süreci ile ilgili zamansal planlama yapma Belirlenen konuyla ilgili araştırma yapma Farklı yaklaşımlara açık olma Bu süreçte karşılaşılan zorluklara boyun eğmeme, Pozitif düşünce Sonuca odaklanma   Tez kapsamında bulunması gereken bölümler; Önsöz İçindekiler Tablolar Listesi (Varsa) Şekiller Listesi (Varsa) Resimler Listesi (Varsa) Grafikler Listesi (Varsa) Kısaltmalar Semboller Listesi (Varsa) Özet Abstract Giriş Literatür Taraması (Bölümler) Bulgular Tartışma Sonuç Kaynakça Tez Hazırlama […]

Devamı için...

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır: Sağlık Bilimlerinde tezler, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde hazırladıkları tezler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı değişik fakültelerin anabilim ve bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bitirme tezleri ve projeleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Tez hangi başlık altında olursa olsun bir takım değişmez kurallar içerir. Öncelikle çalışmaya esas oluşturacak neden yapılacağı ve nasıl yapılacağı önceden belirlenen özgün araştırma konusu belirlenir.  Konu ile ilgili akademik kurul, etik kurul gibi resmi prosedürlerin akabinde veri toplama aşamasına geçilir. Tez hazırlama aşamasındaki kişi tezini değişik nedenler ile toparlayamaz ise ki Türkiye’de fakültelerin lisans, yüksek lisans ve doktora […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır             Bir kişinin üniversite eğitim hayatının en zor anlarından biri ve belki de en önemlisi, tez savunması yapacağı andır. Uzun zaman emek verilen, uğruna çeşitli şeylerden feragat edilerek ortaya konulan bir bilimsel ürünün, kabul edilmesi için son ve en önemli aşama savunma aşamasıdır. Tez hazırlama ve tezi yazmak kadar, onu savunmak ve yaptığınız çalışmanın arkasında durmak oldukça önemlidir. Birçok akademisyen için, öğrencinin yaptığı çalışmayı sunması, çalışmanın kendisinden de kıymetli olabilmektedir. Bu nedenle, bu kadar önemli bir aşamaya da en az tez yazmak kadar emek verilmeli ve üzerine (gerekiyorsa) çalışılmalıdır.  Tez savunması nasıl yapılır? Bunun için öğrencinin mutlaka aşağıdaki adımlara dikkat edilmelidir:  Tez savunması, kişinin yaptığı ürünü sunması demektir. Bu nedenle sunumda kişi göz doldurmalıdır. Tez […]

Devamı için...

Akademik Yazım Merkezi

 Akademik Yazım Merkezi  Yüksek Lisans Tez Proje Hazırlama ve Akademik Yazımın Önemi Akademik yazım, en geniş anlamda bir noktaya vurgu yapan ve onu destekleyen ikna edici deneme yazımıdır. Bu tanıma göre Akademik Yazımda ispat edilmeye çalışılan bir hipotez geliştirilir ve veri analizi ve literatür taraması ile desteklenmeye çalışılan hipotez, kanıtlarla ispat edilmeye çalışılır. Akademik yazımda başarı faktörü, yazım sürecinde yazarın ne yaptığının çok iyi farkında olmasına bağlı olup sonrasında yazım sürecine nasıl yaklaştığına bağlıdır. Bir başka deyişle, akademik yazımda birincil amaç, iddia edilen ve savunulan hipotezinin ispatı olup buna odaklı olarak tüm yazım sürecinde etkin yazım stilinin ve sürecinin geliştirilmesi akademik yazımın başarısını garanti edecektir. Üniversitelerde de tez, proje ve ödev gibi süreçlerde başarılı olan öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar da […]

Devamı için...

Tez Proje Hazırlama:Bilimsel Araştırma Yazımı

Tez Bitirme Projesi Hazırlama:Bilimsel Araştırma Yazımı Tez ve proje çalışmalarında genel olarak ana taslak aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmaktadır. Araştırmanın kısımları İçerdikleri Başlık İthaf Önsöz Ön Kısım İçindekiler Tablolar Listesi Kısaltmalar Listesi Özet Abstract Giriş Metin Kısmı Kısımlar Bölümler Sonuç Açıklamalı sözlük Ekler Son Kısım Son ekler Bibliyografya İndeks Özgeçmiş Yukarıdaki tablo araştırmanın veya herhangi bir bilimsel çalışmanın örnek modelini oluşturmaktadır. Tez Proje Hazırlama:Bilimsel Araştırma Yazımı metotları: Aşağıda detaylı anlatılmaya çalışılmıştır. Ön Kısım Bir araştırmada başlık, önsöz, içindekiler ve benzerleri araştırma metninden sayılmazlar. Bunlar bir tür asıl araştırmayı tanıtıcı, tanımlayıcı veya yazarın özel mesajını iletici nitelikteki yazılardır. O nedenledir ki, hepsi birden ön kısım diye nitelendirilerek metinden önce gelecek biçimde yerleştirilirler. Başlık Her araştırma raporunun ve bilimsel çalışmanın bir başlığı […]

Devamı için...

Tez Önerisi Hazırlama Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır ve Yazılır

Tez Önerisi Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır ve Yazılır Lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) programlarda eğitim görmekte olan öğrenciler ders aşamasının tamamlanmasının ardından tez aşamasına geçmektedirler. Tez aşamasına geçilirken öncelikli olarak danışman atama ve tez öneri formunun doldurulması ve ilgili enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Tez öneri formu esas itibariyle yapılması hedeflenen tezle ilgili bilgileri içermektedir. Tez önerisi hazırlama : Tez öneri formunun hazırlanmasından önce çalışılması düşünülen konuyla ilgili derin bir literatür taramasının yapılması gerekir. Yapılan literatür taraması neticesinde konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaktadır ki bu da tez öneri formunun hazırlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Tez Önerisi Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır ve Yazılır? Tez önerisi ana hatlarıyla tezin adı, problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, materyal ve yöntem, çalışma planı, geçici anahatlar ve […]

Devamı için...

Önsöz Nasıl Yazılır

Önsöz Nasıl Yazılır: Önsöz Teşekkür örnekleri Önsöz Nasıl Yazılır, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi aslında önsöz tez veya proje çalışmalarında  ilgili kurumlara/kişilere teşekkür kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle max. 2 sayfa kadar olmalıdır. Çoğu üniversitelerde tez yazım kurallarında önsöz kısımları 1 sayfa ile sınırlıdır.  Bazı üniversiteler tez yazım kılavuzlarında önsöz kısmı yazılması zorunlu olmakla birlikte bazılarında zorunlu değildir (Bitirme tezleri için). Yüksek lisans tezlerinde zorunlu olarak yazılmalıdır. Aşağıda önsöz örnekleri yer almaktadır. Önsöz Örneği 1: ÖNSÖZ Bu tez çalışmasında Türkiye’de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerinde etkilerini ve tarihsel süreçlerini devamında sendikacılığın doğuşunu, gelişimini ve Türkiye’de kat ettiği aşamaları dönemlere ayırarak incelenmek istenmiştir. (Bu kısımlar istenirse, tez konusundan kısmını biraz daha genişletebilir).  Öncelikle tez konusunu seçerken isteklerimi göz önünde bulundurup bana yardımcı olan tez […]

Devamı için...

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır?

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır? İletişim Çalışmalarının Önemi: Bir İletişim Çalışması Nasıl Yazılır? Medyanın artık 4.güç olduğu kabulünden yola çıkarsak, günümüzde medya çalışmaları ve iletişimle ilgili araştırmaların giderek hız kazandığını söylemek mümkündür. İletişim, kişiler ve kurumlar arasında iki yönlü bir iletişimdir. Gerek uluslararası gerek alanda, iletişimsel süreçler ve bu süreçlerin verimli olması, alınan feedbackler, tüm şirketler ve kuruluşlar için kritik önem teşkil etmektedir. Tüm köklü ve zirvedeki şirketler ve kişiler, başarılarını, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları, yetenekli insan kaynakları müdürleri ve iletişim ajanslarına borçludur. Televizyon ve radyodan sonra hayata entegre olan internet ile, iletişimsel faaliyetlerde adeta bir dönüşüm gerçekleşmiştir. İnternet gazeteciliği, online alışveriş, e-ticaret, e-televizyon ve sosyal medya platformları, hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda sosyolojik, psikolojik ve antropolojik açıdan […]

Devamı için...

Doktora Tez * Yüksek Lisans Tez Proje Danışma ve Akademik Yazım Merkezi