Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır

           Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır:  Tez yazarken yapılması gereken ilk faaliyet bir konu belirlemek ve bu konuyla ilgili kaynak taraması yapmaktır. Kaynak taraması, tez yazılmak istenen alanla ilgili kitap, dergi, gazete gibi süreli yayınların, ansiklopedi ve derleme kitaplarda konuyla ilgili makalelerin ve branşa göre belge niteliğindeki kaynakların (örneğin eğer tarih branşında tez yazılıyorsa arşiv belgeleri ve vesikaların) incelenmesi ve bir sıraya dizilmesiyle gerçekleşir. Tez hazırlanması için kullanılacak kaynakların niteliği, tez yazımındaki en önemli husustur. Yanlış bilgi veren veya taraflıca yazılmış bir kitap, makale kullanmak tezi bilgi verici olmaktan çıkaracaktır. Başarılı bir tez hazırlamak için öncelikle kaynak taramasını iyi yapmak ve bilgi verici kaynaklar kullanmak gerekir.

            Akademik yazında bibliyografya ve dipnot olmak üzere iki kaynak belirtme yöntemi vardır. Örneğin bir cümle alıntılanmışsa cümle sonunda, sayfa sonuna referans veren bir numara kullanılır ve cümlenin alıntılandığı kaynak belirtilir. Buna dipnot denir. Yazarken yararlanılan kaynakların son sayfalarda belli bir sıraya göre belirtilmesine ise bibliyografya ismi verilir. Başarılı bir tez hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bu kaynakların doğru belirtilebilmesidir. Eğer bir bilgi, herhangi bir referans verilmeden kullanılırsa bu durum “intihal” olarak anılır ve akademik alanda bütün akademik hayatı bitirecek bir suç olarak kabul edilir. Kaynak kullanımı, tez değerlendirilirken dikkat edilen hususlardan biridir. Bu yüzden başarılı bir tez yazmak için kaynak kullanımının üstünde durulmalıdır.

           Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır, Tez yazımının amacı kişinin akademik alandaki yetkinliğini kanıtlamasıdır. Bitirme tezi hazırlama, doktora ve yüksek lisans tezleri kişinin belli bir akademik seviyeye geçebilecek yetide olduğunu kanıtlamak için kaleme alınır. Kaynakları iyi belirlemek ve gerekli şekilde kullanmanın yanında bilginin aktarıldığı üslup da önemlidir. Eğer edinilen bilgi iyi bir dille aktarılmazsa, tez ne kadar bilgi yüklü olursa olsun iyi değerlendirilmez. Çünkü dili iyi kullanamayan birinin akademik alanda yetkinlik kazanabileceği düşünülmez. Bu yüzden tez yazarken dilin kullanımına, cümlelerin kuruluşu ve kelimelerin dizilmesine elzem biçimde dikkat etmek gerekir. Çünkü tez kabul edilir ve yayınlanırsa kaynak olarak da kullanılabilecek şekilde olarak bilim dünyasında yer alacaktır.

2015-03-22T19:32:53+00:00 By |2 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

2 Comments

  1. Bade 11 Nisan 2017 at 06:16 - Reply

    başarılı bir tez için bilgiler var peki başarılı bir proje içinde yazarmısınız, örneğin tezsiz projeler için neler yapılmalı

  2. Sevimli 13 Nisan 2017 at 15:41 - Reply

    herşey iyi güzel de ben çok başarılı bir tez istemiyorum geçeyim kabul edilsin ortalama olsun bana yeter

Leave A Comment