• Tez/Proje Akademik Yazım ve Danışmanlık Merkezi olarak uzman yazar ekibimiz, siz değerli öğrencilerin talep ettikleri çalışmalar neticesinde, alanına/branşına uygun olarak uzman hocalar görevlendirilir.
  • Görevlendirilen uzman hocalar, talep edilen çalışma ile ilgili detaylarda netleşmesi gereken hususlar var ise, sizinle iletişime geçip detayları netleştirilir.
  • Talep edilen çalışmaların öncelikli olarak mail ile detaylarının gönderilmesi bizim için önem taşımaktadır ki, üzerinde anlaşılan taleplerin “yazılı” olması önemli kriterdir. Böylece hazırlanması ya da yazılması talep edilen çalışma detayları üzerinde anlaşma metni sağlanır.
  • Talep edilen çalışmaya istinaden ilgili fiyat ve diğer ayrıntılar üzerinde varılan anlaşma metni içeriğine uygun olarak süreç başlatılır.
  • İlk aşamada yerli yabancı kaynak literatür taraması yapılarak konu başlığına uygun içerik taslak oluşturulur ve sizinle paylaşımlar yapılır. Onay alınan içerik üzerinden yazım aşmasına geçilir.
  • Yazımı tamamlanan her bölüm değerlendirmelerinize sunularak sizden alınan dönüşlere yani sizin ve resmi danışmanızın isteklerine göre yazımı- revizeleri tamamlanarak aşamalar/bölümler tamamlanır.
  • Süreç sonuna kadar iletişim ve danışmanlık desteği sağlayarak sürecin aktif bir şekilde işlemesini sağlamaktayız.
  • Çalışmanız jüri savunmasından ya da danışmanınızdan geçip kabul görünceye kadar sorumluluğumuz devam emektedir.
  • Ayrıca, belirtmek isteriz ki bazı durumlarda sürecimiz kesintiye veya sekteye uğrayabilir. Bu hususlar için bakınız hizmet sözleşmesi17 ve alt başlıkları