Category Archives: SEO

Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi

Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi: Tez Nasıl Yazılır Tez hazırlama, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sonunda öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve yazarlık konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan bir öğrenme sürecidir. Bu sürecin sağlıklı tamamlanması adına tez yazım sürecinde uygulanması gereken adımlar vardır.  Bu adımlar; Tez konusunu belirleme Tez taslağını oluşturma Tez süreci ile ilgili zamansal planlama yapma Belirlenen konuyla ilgili araştırma yapma Farklı yaklaşımlara açık olma Bu süreçte karşılaşılan zorluklara boyun eğmeme, Pozitif düşünce Sonuca odaklanma   Tez kapsamında bulunması gereken bölümler; Önsöz İçindekiler Tablolar Listesi (Varsa) Şekiller Listesi (Varsa) Resimler Listesi (Varsa) Grafikler Listesi (Varsa) Kısaltmalar Semboller Listesi (Varsa) Özet Abstract Giriş Literatür Taraması (Bölümler) Bulgular Tartışma Sonuç Kaynakça Tez Hazırlama […]

Devamı için...

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır: Sağlık Bilimlerinde tezler, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde hazırladıkları tezler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı değişik fakültelerin anabilim ve bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bitirme tezleri ve projeleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Tez hangi başlık altında olursa olsun bir takım değişmez kurallar içerir. Öncelikle çalışmaya esas oluşturacak neden yapılacağı ve nasıl yapılacağı önceden belirlenen özgün araştırma konusu belirlenir.  Konu ile ilgili akademik kurul, etik kurul gibi resmi prosedürlerin akabinde veri toplama aşamasına geçilir. Tez hazırlama aşamasındaki kişi tezini değişik nedenler ile toparlayamaz ise ki Türkiye’de fakültelerin lisans, yüksek lisans ve doktora […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır             Bir kişinin üniversite eğitim hayatının en zor anlarından biri ve belki de en önemlisi, tez savunması yapacağı andır. Uzun zaman emek verilen, uğruna çeşitli şeylerden feragat edilerek ortaya konulan bir bilimsel ürünün, kabul edilmesi için son ve en önemli aşama savunma aşamasıdır. Tez hazırlama ve tezi yazmak kadar, onu savunmak ve yaptığınız çalışmanın arkasında durmak oldukça önemlidir. Birçok akademisyen için, öğrencinin yaptığı çalışmayı sunması, çalışmanın kendisinden de kıymetli olabilmektedir. Bu nedenle, bu kadar önemli bir aşamaya da en az tez yazmak kadar emek verilmeli ve üzerine (gerekiyorsa) çalışılmalıdır.  Tez savunması nasıl yapılır? Bunun için öğrencinin mutlaka aşağıdaki adımlara dikkat edilmelidir:  Tez savunması, kişinin yaptığı ürünü sunması demektir. Bu nedenle sunumda kişi göz doldurmalıdır. Tez […]

Devamı için...

Tez Hazırlama

Tez Proje Hazırlama Merkezi ve Yüksek Lisans Danışmanlık Bir yüksek lisans veya doktora tez hazırlama konusunda, adayın özgün araştırmayı ortaya koyması beklenir. Böylece bu çalışma adayın özgün araştırma yapma yeteneğini kazandığının göstergesidir. Bu nedenle makul bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale gibi olması gereklidir. Bir tezin, dergi yayınından beklenen disiplinli yazma formunun benzerini sergilemesi […]

Devamı için...

tez hazırlama süreci

Süreç Nasıl İşliyor

Ön Sipariş formunun doldurulması: Öncelikle sitemizde iletişim/destek formunun sağlıklı bir şekilde hizmetin işleyebilmesi için tarafınızdan eksiksiz bir şekilde doldurulup çalışmanın detayları hakkında bilgi verilir. Sistemimize gönderilen bu bilgiler ışığında çalışmanızın konusu ve bölümünüz baz alınarak alanınızda uzman hoca görevlendirilir. Siparişin gözden geçirilme aşaması: Bu aşamada görevlendirilen uzman hoca çalışmanız hakkında eksik detaylar varsa iletişim sağlayarak […]

Devamı için...

Tez Proje Hazırlama

Tez Proje Hazırlama Tez; akademik araştırmalar sonucu ortaya konulan bir hipotezin, bir düşüncenin sistemli bir şekilde yazıya dökülmüş bilimsel değer taşıyan halini temsil eder. Tez hazırlama, üniversitelerde; akademik ve bilimsel kurullarda sunulmak ve bilim dünyasına katkı sağlamak içindir. Tez yazımı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey, tez hazırlamanın ve yazımın diğer tüm yazınsal türlerden ayrıldığını ve öğretici yazınsal türler içerisinde değerlendirilecek kendine has kuralları olan bir tür olduğudur. Tez yazımına akademik kademe olarak yükselmek için başvurulduğu gibi, üniversitelerde çeşitli aşamalardaki eğitimleri tamamlamak için de başvurulur. Başta lisans derecesi olmak üzere, yüksek lisans, doktora ve daha ileri akademik dereceler için tez yazımı ve hazırlanmasında özgün bilimsel bir ürünün ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Tez yazım süreci oldukça zor ve […]

Devamı için...

Doktora Tez * Yüksek Lisans Tez Proje Danışma ve Akademik Yazım Merkezi