Tez Taslağı Nasıl Hazırlanır

TEZ TASLAĞI NASIL HAZIRLANIR Orijinal tez taslağı (Outline) hazırlanması Tez taslağı nasıl hazırlanır, Yazılacak olan tezin türü (lisans/yüksek lisans/doktora/uzmanlık) ne olursa olsun yazım esnasında size rehberlik edecek olan, siz yol gösteren bir taslağa ihtiyacınız vardır. Taslak aynı zamanda argümanlarınızın spesifik olması ve konunun bir uyum içerisinde yazılması açısından da son derece önemlidir. Tez taslağı [...]

2017-05-10T17:25:54+00:00 By |8 Comments

İntihal Raporu

İntihal nedir? İntihal Raporu   Akademik çalışmalarda çağımızın en önemli hastalığı "intihal" dir. Peki nedir intihal, kısaca başkasına ait düşünceyi kendisininmiş gibi sunmak, aşırmak çalmak, yani kabaca "akademik hırsızlık" olarak tanımlanmaktadır. İntihal ile ilgili detaylı bilgi için: https://tezyazimerkezi.com/intihal-nedir/ İntihal raporu sonucu çıkan boyalı kısımlar neyi gösterir? Hazırlamış olduğunuz tez, proje, ödev vb. gibi metinlerde online ortamda ulaşılabilecek [...]

2017-04-14T21:18:55+00:00 By |4 Comments

Akademik Yazım Merkezi

 Akademik Yazım Merkezi  Yüksek Lisans Tez Proje Hazırlama ve Akademik Yazımın Önemi Akademik yazım, en geniş anlamda bir noktaya vurgu yapan ve onu destekleyen ikna edici deneme yazımıdır. Bu tanıma göre Akademik Yazımda ispat edilmeye çalışılan bir hipotez geliştirilir ve veri analizi ve literatür taraması ile desteklenmeye çalışılan hipotez, kanıtlarla ispat edilmeye çalışılır. Akademik yazımda [...]

2017-04-14T20:54:34+00:00 By |0 Comments

Tez Proje Hazırlama:Bilimsel Araştırma Yazımı

Tez Bitirme Projesi Hazırlama: Bilimsel Araştırma Yazımı Tez ve proje çalışmalarında genel olarak ana taslak aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmaktadır. Araştırmanın kısımları İçerdikleri Başlık İthaf Önsöz Ön Kısım İçindekiler Tablolar Listesi Kısaltmalar Listesi Özet Abstract Giriş Metin Kısmı Kısımlar Bölümler Sonuç Açıklamalı sözlük Ekler Son Kısım Son ekler Bibliyografya İndeks Özgeçmiş Yukarıdaki tablo araştırmanın veya [...]

2017-04-14T21:33:59+00:00 By |5 Comments

Tez Önerisi Hazırlama Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır ve Yazılır

Tez Önerisi Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır Lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) programlarda eğitim görmekte olan öğrenciler ders aşamasının tamamlanmasının ardından tez aşamasına geçmektedirler. Tez aşamasına geçilirken öncelikli olarak danışman atama ve tez öneri formunun doldurulması ve ilgili enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Tez öneri formu esas itibariyle yapılması hedeflenen tezle ilgili bilgileri içermektedir. Tez önerisi hazırlama [...]

2017-04-14T21:51:15+00:00 By |2 Comments

Önsöz Nasıl Yazılır

Önsöz Nasıl Yazılır: Önsöz Örnekleri Önsöz Nasıl Yazılır, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi aslında önsöz tez veya proje çalışmalarında  ilgili kurumlara/kişilere teşekkür kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle max. 2 sayfa kadar olmalıdır. Çoğu üniversitelerde tez yazım kurallarında önsöz kısımları 1 sayfa ile sınırlıdır.  Bazı üniversiteler tez yazım kılavuzlarında önsöz kısmı yazılması zorunlu olmakla birlikte bazılarında zorunlu değildir (Bitirme [...]

2017-04-13T22:10:16+00:00 By |17 Comments

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır?

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır? Tez Hazırlama Merkezi, İletişim Çalışmalarının Önemi: Bir İletişim Çalışması Nasıl Yazılır? Medyanın artık 4.güç olduğu kabulünden yola çıkarsak, günümüzde medya çalışmaları ve iletişimle ilgili araştırmaların giderek hız kazandığını söylemek mümkündür. İletişim, kişiler ve kurumlar arasında iki yönlü bir iletişimdir. Gerek uluslararası gerek alanda, iletişimsel süreçler ve bu süreçlerin [...]

2017-04-14T21:44:33+00:00 By |1 Comment

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama Tez Yazdırma Mimarlık alanında bir akademik kariyer seçmek aslında zorun zoru olarak da tanımlanabilir. Mimarlık Alanında Tez Hazırlama-Yazımının uzun soluklu ve sabır gerektiren sürecinin mimarlık alanına yansıması biraz daha zorlu olmaktadır. Mimarlık lisans aşamasında da zorlu bir eğitim sürecini beraberinde getirmektedir. Stüdyo dersleri kapsamında üretilen projeler bir akademik dönem boyunca sabahlamalar [...]

2017-04-13T23:01:34+00:00 By |3 Comments

Tez Danışmanlık Merkezi

Tez Hazırlama ve Öğrenci Danışmanlığı Tez Danışmanlık Merkezi, alanında uzman akademisyenler ile kişiye özel hizmet veren bir kuruluştur. Müşteri memnuniyetini ana ilkesi haline getirmiş olan merkezimiz aynı zamanda çözüm odaklı bir tutum ile devamlılığı sağlamaktadır. Akademik sorumluluklarınızı hafifletmek ve gerekli desteği sağlamak en önemli görevimizdir. Merkez olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, bitirme projeleri, [...]

2017-04-13T23:24:57+00:00 By |1 Comment

intihal raporu

İntihal Raporu Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için tıklayınız Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler intihal raporu konusunda,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 15.01.2015 yayınlanan içerikte  yeni ilkeler yer almaktadır. Buna göre: A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak [...]

2017-04-05T19:17:27+00:00 By |30 Comments