Önsöz Nasıl Yazılır

Önsöz Nasıl Yazılır: Önsöz Örnekleri Önsöz Nasıl Yazılır, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi aslında önsöz tez veya proje çalışmalarında  ilgili kurumlara/kişilere teşekkür kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle max. 2 sayfa kadar olmalıdır. Çoğu üniversitelerde tez yazım kurallarında önsöz kısımları 1 sayfa ile sınırlıdır.  Bazı üniversiteler tez yazım kılavuzlarında önsöz kısmı yazılması zorunlu olmakla birlikte bazılarında zorunlu değildir [...]

2017-06-12T00:07:18+03:00By |21 Comments

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır?

İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır? Tez Hazırlama Merkezi, İletişim Çalışmalarının Önemi: Bir İletişim Çalışması Nasıl Yazılır? Medyanın artık 4.güç olduğu kabulünden yola çıkarsak, günümüzde medya çalışmaları ve iletişimle ilgili araştırmaların giderek hız kazandığını söylemek mümkündür. İletişim, kişiler ve kurumlar arasında iki yönlü bir iletişimdir. Gerek uluslararası gerek alanda, iletişimsel süreçler ve bu süreçlerin [...]

2017-04-14T21:44:33+03:00By |1 Yorum

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama Tez Yazdırma Mimarlık alanında bir akademik kariyer seçmek aslında zorun zoru olarak da tanımlanabilir. Mimarlık Alanında Tez Hazırlama-Yazımının uzun soluklu ve sabır gerektiren sürecinin mimarlık alanına yansıması biraz daha zorlu olmaktadır. Mimarlık lisans aşamasında da zorlu bir eğitim sürecini beraberinde getirmektedir. Stüdyo dersleri kapsamında üretilen projeler bir akademik dönem boyunca sabahlamalar [...]

2017-04-13T23:01:34+03:00By |3 Comments

Tez Danışmanlık Merkezi

Tez Hazırlama ve Öğrenci Danışmanlığı Tez Danışmanlık Merkezi, alanında uzman akademisyenler ile kişiye özel hizmet veren bir kuruluştur. Müşteri memnuniyetini ana ilkesi haline getirmiş olan merkezimiz aynı zamanda çözüm odaklı bir tutum ile devamlılığı sağlamaktadır. Akademik sorumluluklarınızı hafifletmek ve gerekli desteği sağlamak en önemli görevimizdir. Merkez olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, bitirme projeleri, [...]

2017-04-13T23:24:57+03:00By |1 Yorum

intihal raporu

İntihal Raporu Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için tıklayınız Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler intihal raporu konusunda,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 15.01.2015 yayınlanan içerikte  yeni ilkeler yer almaktadır. Buna göre: A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak [...]

2017-04-05T19:17:27+03:00By |30 Comments

Tez Hazırlama Süreci ve Planı

Tez Hazırlama Süreci ve Planı             Tez yazım  süreci ve hazırlama sürecinin çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamaların ilki ve en önemlisi de tez planı hazırlamaktır. Tez planı, tezin ne doğrultuda ilerleyeceğini belirler ve kişiye tez yazım sürecinde kılavuz olur.             Tez hazırlama planı, özellikle daha evvel tez yazmamış, akademik bir çalışma hazırlamamış lisans öğrencileri için oldukça [...]

2017-04-17T14:51:19+03:00By |1 Yorum

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır             Bir kişinin üniversite eğitim hayatının en zor anlarından biri ve belki de en önemlisi, tez savunması yapacağı andır. Uzun zaman emek verilen, uğruna çeşitli şeylerden feragat edilerek ortaya konulan bir bilimsel ürünün, kabul edilmesi için son ve en önemli aşama savunma aşamasıdır. Tez hazırlama ve tezi yazmak [...]

2017-04-17T14:53:24+03:00By |Yorum yok

Tez Yazımı Literatür Taraması Nasıl Yapılır

Tez Yazımı Literatür Taraması Nasıl Yapılır Tez Hazırlama Literatür taraması, bir tez konusu hakkında özellikle geniş çaplı bir araştırma yapmayı içerir. Bu nedenle tezin arka planını oluşturduğu için önemlidir. Literatür çalışmasının kapsamı, tezin veya bilimsel herhangi bir araştırmanın alanına göre kapsam değiştirmektedir. Özellikle sosyal bilimlerde literatür araştırması oldukça önemli ve geniş kapsamlı iken; fen bilimleri alanında [...]

2017-04-17T14:57:01+03:00By |3 Comments

Tez Yazımında ve Anket Ölçeği Nasıl Hazırlamalı

Tez Yazımında ve Anket Ölçeği Nasıl Hazırlamalı             Özellikle tez hazırlama sürecinde birçok çalışmada konusu itibariyle anket/analiz araştırması yapmak önemlidir. Bu yüzden bu alanlarda bir araştırma yaparken anket hazırlamak gerekebilir. Anket, fikri alınacak kişilerle yüz yüze yapılabileceği gibi internet ve telefon yoluyla da gerçekleştirilebilir. İyi bir anket hazırlama için kamuoyu araştırması yapılacak konunun belirlenmesi ve [...]

2015-03-22T18:09:04+02:00By |1 Yorum

Tez Proje Hazırlama ve Literatür Taraması

Tez Proje Hazırlama ve  Literatür Taraması             Bir akademik makale kaleme almadan önce ele alınacak konuyla ilgili geniş bir tarama yapmak gerekir. Literatür taraması genellikle araştırmaya geçmeden hızlıca yapılan bir aşama olsa da üzerinde durulması ve büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Bu taramanın temel amacı yazılacak konuyla ilgili kaynakları belirlemek ve konunun daha önce ele [...]

2017-04-17T15:08:59+03:00By |1 Yorum
Go to Top