İletişim Çalışmalarının Önemi ve İletişim Tezi Nasıl Yazılır?

Tez Hazırlama Merkezi, İletişim Çalışmalarının Önemi: Bir İletişim Çalışması Nasıl Yazılır?

Medyanın artık 4.güç olduğu kabulünden yola çıkarsak, günümüzde medya çalışmaları ve iletişimle ilgili araştırmaların giderek hız kazandığını söylemek mümkündür. İletişim, kişiler ve kurumlar arasında iki yönlü bir iletişimdir. Gerek uluslararası gerek alanda, iletişimsel süreçler ve bu süreçlerin verimli olması, alınan feedbackler, tüm şirketler ve kuruluşlar için kritik önem teşkil etmektedir.

Tüm köklü ve zirvedeki şirketler ve kişiler, başarılarını, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları, yetenekli insan kaynakları müdürleri ve iletişim ajanslarına borçludur. Televizyon ve radyodan sonra hayata entegre olan internet ile, iletişimsel faaliyetlerde adeta bir dönüşüm gerçekleşmiştir. İnternet gazeteciliği, online alışveriş, e-ticaret, e-televizyon ve sosyal medya platformları, hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda sosyolojik, psikolojik ve antropolojik açıdan araştırmaya değer bazı kavramları de beraberinde getirmiştir.

Örneğin; kültürel ürünlerin, medyanın teknolojik gelişmesine bağlı olarak daha kolay akış halinde olması ve dünyanın her yerinde insanlara ulaşması, faydalarının yanı sıra, kültürel emperyalizm ve medya emperyalizminin de önünü açmıştır.

Medya patronlarının tek güç olduğu bir alan ve hükümetlerin sözcülüğünün yapıldığı mecralar, toplumsal açıdan bir krize neden olmaktadır. Bununla birlikte medya çalışanları açısından eşitsizlikler ve beyaz yakalı işçi sorunları da artmakta, toplumsal cinsiyet ve insan hakları gibi olgular insanlara yeniden üretilerek verilmektedir.

tez hazırlama merkezi

Tüm bu olumlu ve olumsuz nitelikler barındıran çerçevede, özellikle akademik alanda iletişim tezi çalışmalarının varlığı birçok karanlık noktaya ışık tutmaktadır. Kuramsal çerçeveden hareketle pratiğin incelenmesi ve analiz edilmesi, günümüz toplumlarını ve toplumsal sorunları anlamada, akademik açıdan bir zorunluluktur.

Medya ve kültürel çalışmalar, kampanya araştırmaları, reklam analizleri, radyo-sinema eleştirileri gibi alanlar, tüm bu ihtiyaca cevap verirken aynı zamanda medyadan insana doğru akan süreci değerlendirmektedir.

Bir iletişim çalışması, geniş bir perspektifle, sağlam bir kuramsal altyapıya dayanarak ve doğru analizler yapılarak gerçekleştirilmelidir. İletişim uzmanları, branşlara ayrılarak, kendi branşlarında sürekli kendilerini yenileyen, yeni olan her şeyi takip eden kişilerdir. İlgili olan branşlardan destek alarak, okuma ve araştırmalar yaparak çalışmalar zenginleştirilebilir. Son dönemde özellikle sosyal medyanın toplumsal birleştirici ve ayırıcı gücü dikkat çekmektedir.

Bu alanda yapılacak akademik çalışmalarda, iletişimciler, sosyal medya uzmanlığı alanında kendini geliştiren uzmanlardan destek alarak çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Akademik yazım merkezimizde tez hazırlama merkezi miz ödev  proje ve benzer çalışmalarda destek alabilirsiniz.

Yazılan iletişim ve projelerde, sağlam bir kaynakçanın yanında sürekli araştıran ve bulguları tekrar tekrar analizlere, gerekirse eleştiriye tabi tutan bir profil oluşturulmalıdır. Aksi şekilde yapılan bir iletişim çalışması, bir düz yazıdan farksız olacaktır.

2017-04-14T21:44:33+00:00 By |1 Comment

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

One Comment

  1. uygur 14 Kasım 2015 at 13:50 - Reply

    proje özel konuları dersinde tez yazmam gerekiyor yaklaşık 15 20 sayfa .tez konum kendine yeterlilik ve rol genişliği son gün pazartesi yardımcı olursanız sevinirim.

Leave A Comment