İntihal Nedir?

intihal nasıl tespit edilir

Kısaca İntihal Nedir? aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Kopya, Aşırma, İntihal:
“Başka bir kimseye ait olan bilgi, fikir ve görüşlerin, gerekli hiçbir atıf yapılmadan sanki kendisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve yazıldığı intibaını vermek, fikir ve bilgi aşırılması başka bir deyişle intihal anlamına gelir. Örneğin, atıf vermeden fikir, görüş ve bilgilerin aynen alınarak yazılması, internet veya başka kaynaklardan kopyalanarak tıpkıbasım (internet download) yapılması fikir ve bilgi aşırılması ve intihali kapsamındadır.”

Bu şekilde alıntılar yapıldığı takdirde;

(a)  tez, proje ödev, makale vb.  kesinlikle kabul edilmez,

(b) danışman durumu ilgili enstitüye bildirerek öğrencinin danışmanlığını bırakır.

Bu konuda ve diğer akademik etik davranışlara uygun hareket edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır ve öğrenci hakkında gerekli işlemler yapılır.

Hazırladığınız çalışmanızda üniversitenizin kabul ettiği oranın üzerinde çıkan intihal olan çalışmaların düzenlenmesini yani intihal oranını düşürebiliriz kabul edilebilir seviyenin altına indirebiliriz. Bu intihal olan kısımlar çıkarılır yerine özgün bir şekilde akademik ve tez yazım kurallarına bilimsel etik çerçevesinde yazılarak/hazırlanarak sorunlu kısımlar düzeltilir.

İNTİHAL’İN DÜŞÜRÜLMESİ KONUSUNDA DESTEK ALMAK İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

İntihal nasıl yapılır.

Başka birinin tez, makale veya proje vb. çalışmasından aşırma,

Başkalarının yazdığı kitap, makale vb. gibi yazılardan bir kısmını veya herhangi bir bölümünü alıp kendisi yazmış gibi gösterme

Başka birinin yazmış olduğu yazıyı değiştirerek kendisininmiş gibi yazma

Herhangi bir tez veya projeden konu ve biçimini almak

Bir başkasının eserinden alınan yazıyı kaynak göstermeden kullanmak

Başkasının çalışmasını alıp kendisinin yeni hazırladığı göstermek (hırsızlık, çalma)

Mevcut bulunan bir ürünü fikri çalışmayı yeniymiş gibi göstermek

Özetle intihal herhangi bir şekilde birinin eserinden hile yoluyla (çalmak dolandırmak), veya sahtekarlık eylemleri ile yazıların yazılması veya ürünlerin yapılması durumunu ifade etmektedir.

İntihal Nasıl Yapılır?

Bir başkasının hazırladığı tez, proje vb. kendisininmiş gibi sunmak

Yapılmış bir tez, proje makale çalışmasından alınan yerleri kaynak belirtmeden copy-paste yapmak

Yararlanılan kaynaktan alınan sözleri veya söylemleri tırnak içinde belirtmeden yazılması, bu durumda alınan yazıyı kendisi yazmış kendisinin söylemi gibi göstermektedir.

Yararlanılan kaynağı yanlış göstererek yanlış bilgi vermek, dürüst davranmamak

Bilgi aldığınız faydalandığınız eserdeki kelimeleri değiştirerek yazmak ve bu eseri kaynak göstermemek (burada kelimelerin değiştirilmesi cümle yapısını bozacağını unutmamak gerekir bu nedenle çok kısa cümlelerde işinizi görse de uzun yazılarda cümle yapısı zarar göreceğinden sağlıklı olmayacaktır).

Yani orijinal eserdeki fikri kaynak olarak göstermezseniz içeriğini ve kelimeleri ne kadar değiştirseniz de yine intihal yapmışsınız demektir.

İntihal Nasıl Önlenir?

Öncelikle faydalandığınız tüm kaynakları belirtmek zorundasınız. Doğrudan aldığınız yerleri tırnak içine almalısınız. Yine eserlerde aldığınız belli kısımlar olsa da danışmanızın veya okuyucuların  neyi nereden aldığınızı/alıntıya ulaşması için doğru şekilde kaynağını yazmalısınız.

Başkasının yazmış olduğu eseri konunuzla ilgili kısımlarını kesinlikle copy-paste yapmayınız, çalışmayı ve benzer çalışmaları/eserleri okuyun not alın özgün cümleler kurarak çalışmanızı oluşturun.

İntihal Çeşitleri

Kaynak Gösterilerek Yapılan İntihal

Daha önce çalışma konunuzla ilgili yapılmış bir eseri olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan kendi eseri gibi sunmak. ( hayalet yazar)

Orijinal bir eseri oluşturmak için çalışmadan hazır yerlerden alıp yorumlamak ve cümleleri birbirine uydurmak.

Daha önce hazırladığı eserinden yeni hazırladığı çalışmasına bazı kısımları akademik anlamda özgün metin oluşturmadan aynen almak. (Kendi kendisinden çalmak)

Kaynak Gösterilmesine Rağmen İntihal Yapılması

Hazırlanan çalışmada bir yazarı kaynak gösterdiğiniz fakat kaynakça da yazarın eserinin tam künyesinin yazılmaması

Kaynaklarla ilgili eksik veya tamamen yanlış bilgiler vermek böylece kaynakların bulunmasını zorlaştırmak ya da imkansız hale getirmek.

Yararlanılan eseri doğru bir şekilde kaynak gösterilmesine rağmen hiç değiştirmeden aldığınız yerin tırnak içine alınmaması, bu şekilde yapıldığında alınan yer sizin kendi özgün yorumunuzmuş gibi gösteriyorsunuz.

Tüm kaynakları ve doğrudan alınan yerleri tırnak içine alsanız bile özgün metin oluşturmazsanız yine intihal olur. (Bu durumun tespit edilme imkanı zor olsa da akademik anlamda yine intihal yapılmıştır).

Hazırlanan Çalışmada İntihal Çıkarsa Cezası Ne Olur?

Birçok üniversite intihal olayına kesinlikle müsamaha göstermez.

Akademik anlamda akademik standartlar telif hakları kanunu ile korunur.

İntihal yapan kişi veya kişiler bazı üniversitelerde durum değişmekle birlikte:

Öğrenci teslim ettiği çalışmadan (tez-proje-makale vb.) sıfır alabilir.

Öğrenci dersten kalabilir.

Öğrenci disiplin cezası alabilir,

Üniversitelerde değişmekle birlikte öğrenci/kişiler okuldan uzaklaştırılabilir ya da okuldan atılabilir.

Öğrencinin bu şekilde almış olduğu uzaklaştırma, intihal kopya, disiplin cezası öğrencinin siciline işlemektedir. Bu durum akademik kariyeriniz için büyük sıkıntılar teşkil edecektir.

Çalışmanızın intihal olmasını engellemek için;

Danışmanınızla sürekli görüşün fikirlerini alın, kendisine danışarak doğru yönlendirilmenizi sağlayın.

Üniversitenizin tez yazım kılavuzu inceleyerek kaynak alıntı gösterme biçimlerini okuyun ve kılavuzda belirtilen kurallara kesinlikle uyunuz.

Hazırladığınız tez veya proje çalışmanızda faydalandığınız eserlerden mümkün olduğunca, kapsamlı notlar alın, alıntıları kaynakları  sayfa numaralarına kadar düzgün gösteriniz en önemlisi  özgün fikirler metinler yazınız. Yani size ait cümlelerin olması şart. Bu şekilde sağlıklı bir çalışmayı hazırlama imkanınız olabilir.

İntihal Tespit Programı

Günümüzde teknolojinin her alanda kullanılması ile  akademik çevrelerde de özgün bilimsel araştırmaların hazırlanması amacı ile bütün üniversite bünyelerinde yer alan yerli yabancı veri tabanına erişim sağlandığından dünya genelinde kullanılan başlıca programlar ve yazılımlar ile intihal çok rahat bir şekilde kontrolü sağlar ve denetlenebilir bir hal almıştır. Başlıca etkisini kanıtlamış programlar ve yazılımlar; “Turnitin, iThenticate, URKUND, Viper, Plagium, Plagiarisma, WCopyFind” gibi. Bu programların maliyetleri yüksek olmakla birlikte birçok üniversiteler arası yapılan anlaşmalar ve işbirlikleriyle kulanılmakta ve her geçen gün itibariyle veri tabanları hızla yükselmektedir. Bu nedenle intihal konusunda kesinlikle hassas olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde tüm emekleriniz ve zamanınızı boşa harcamış olacaksınız.