Makale Nasıl Hazırlanır

Makale Hazırlama:

Makale temeli düşünce olan bir yazı türüdür. Her alanda, her konuda makale yazılabilir. Makalede kanıtlara, belgelere vb. dayanmak, bir sonuca varmak gerekir. Bir sınırlama olmamakla birlikte, makale dediğimiz zaman genellikle gazetelerde yayımlanan düşünce yazıları akla gelmektedir. Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.

Makalenin belirleyici özellikleri nelerdir?

– Düşünsel plânla yazılır.

– Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir.

– Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.

– İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan özgün olmalıdır.

– Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır.

Makale üç bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümü; kısa ve öz olmalıdır. İyi bir giriş makalenin oluşmasını sağlayabilir. Çok fazla ayrıntıya girmeden özgün ve dikkat çekici biçimde hazırlanan giriş okuyucuya devamını okuması için ilham vermelidir.

Gelişme bölümü; Bu bölümde giriş bölümünde anlatılan konu üzerine devam edilir. Makalenin yazış amacı ve bu amaca yönelik bilgi ve belgeler ortaya çıkarılarak tez savunulur. Bu bölümde dile getirilen bilgiler inandırıcı olmalıdır. Yazar bu bölümde anlatmak istediğini tam anlamıyla ifade edebilmeli, inandırıcı olmalı ve gerekirse de ispatlayabilmelidir.

Sonuç bölümü; Bu bölüm özet kısmı olarak da tanımlanabilir. Başta ileri sürülen, sonra açıklanan görüş, ama asıl işlev burada yazının etkisinin doruğa ulaştırılmasıdır Ele alınıp işlenen, geliştirilen konunun hükme varıldığı ve o konunun ana fikrini oluşturan kısım sonuç bölümüdür. Bu bölümde yazar söylediklerinin tümünü belli bir sonuca ulaştıracak biçimde bir iki cümle ile sonucu vurgular.

Makale çalışmalarınızla ilgili bilgileri iletişim bölümünde yer alan formumuzu doldurarak bize ulaşabilmeniz mümkün daha sonrasında tarafımızca makaleniz eksiksiz bir şekilde yazım ve imla kurallarına göre yazılıp dizgi ve formatlaması yapılarak tarafına teslim edilecektir.

Akademik Danışmanlık Merkezi Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz.

About the author

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tez Proje Makale Ödev Spss Analiz Hazırlama ve Yazım Hizmetleri Merkezi

Akademik Kalitenin Güvenilir Adresi