Makale Yazım Teknikleri – Yüksek Lisans Tez Proje Hazırlama

Makale yazımı herhangi bir proje kapsamında ya da danışmanların verdiği bir çalışmayla  ilgili bilim, fen, siyasal ya da ekonomik konularda bilgi verici yazılar hazırlamaktır. Makale yazımında konular yazarın kendi öznel bilgilerini içermekle birlikte yazım esnasında kişi kendi olumlu ya da olumsuz düşüncelerine yer verebilmektedir. Yazar öneri sunabilir ya da okuyucuya bilgilendirme amaçlı ifadelere de yer verebilir.

Makale  yazım teknikleri ise bu yazılar hazırlanırken makale yazarının belirli bir plan çerçevesinde uygulaması gereken yöntemlerdir. Bu yöntemler şunlardır;

  • Makale yazımında ilk olarak makalenin hedef kitlesi belirlenmelidir. Makale kimlerin okuyacağına karar verilerek okuyucular açısından düşünülmesi gerekir.

 

  • Makale okuyacak hedef kitlenin ihtiyaç duyacağı bilgilere yer verilmelidir. Daha önce bu konu ile ilgili yazılmış makalelerin stilleri kontrol edilmelidir.

 

  • Makale yazımında özgün olmayı hedef edinin. Daha önce aynı konu ile ilgili yazılmış Makalelerde  ele alınan bilgilerin dışına çıkarak konuyu farklı bakış açılarından ele alarak yazın.

 

  • Bir konu ile ilgili bilgi birikimine sahip olmadan verimli çalışmalar yapmak imkansız olacaktır. Web sitelerinden, gazete, dergi, tez ya da daha önce yazılmış Makalelerden bilgi birikimi sağlayarak Makale yazmak daha mantıklı ve faydalı çalışmalar ortaya koyacaktır.

 

  • Makale çalışmalarınız ile ilgili ortaya koyacağınız kaynakların ve referansların sağlam olmasına özen göstermelisiniz. Bu nedenle mümkün mertebe kaynak seçimi yaparken titiz davranmak gerekir.

 

  • Makale yazım teknikleri arasında son olarak makale yazım aşamasında yazım stili, yazım şekli ve Makalelenin yapısına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu aşamada ön taslak oluşturmak ve Makale yazıldıktan sonra da hatalar kontrol edilerek düzenlemeler yapmak gerekir. Ayrıca oluşturulan makale başka bir kişiye okutularak farklı bakış açılarından da yazı hakkında görüş almak fayda sağlayacaktır.
2016-03-31T23:31:09+00:00 By |0 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Comment