Önsöz Nasıl Yazılır: Önsöz Örnekleri

Önsöz Nasıl Yazılır, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi aslında önsöz tez veya proje çalışmalarında  ilgili kurumlara/kişilere teşekkür kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle max. 2 sayfa kadar olmalıdır. Çoğu üniversitelerde tez yazım kurallarında önsöz kısımları 1 sayfa ile sınırlıdır.  Bazı üniversiteler tez yazım kılavuzlarında önsöz kısmı yazılması zorunlu olmakla birlikte bazılarında zorunlu değildir (Bitirme tezleri için). Yüksek lisans tezlerinde zorunlu olarak yazılmalıdır. Aşağıda önsöz örnekleri yer almaktadır.

Önsöz Örneği 1:

ÖNSÖZ

Bu tez çalışmasında Türkiye’de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerinde etkilerini ve tarihsel süreçlerini devamında sendikacılığın doğuşunu, gelişimini ve Türkiye’de kat ettiği aşamaları dönemlere ayırarak incelenmek istenmiştir. (Bu kısımlar istenirse, tez konusundan kısmını biraz daha genişletebilir). 

Öncelikle tez konusunu seçerken isteklerimi göz önünde bulundurup bana yardımcı olan tez danışmanım Prof. Dr./Doç.Dr./Öğr. Gör.  vb.  teşekkürlerimi sunarım. gibi,  kaynak aramak için yardım talep ettiğim Ankara’da faaliyet gösteren Türk-İş ve Eğitim-Sen sendikaları yönetim kurulu üyelerine ve bu zorlu tez sürecinde benden desteğini bir an için bile esirgemeyen değerli arkadaşım,  Hakan  CAN’a,   tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim.  Bu kısım duruma göre daha da uzatılabilir.

İl, Ay Yıl                                                                                                                                                                                                                                     Ad SOYAD

Önsöz Örneği

ÖNSÖZ

Bu çalışmada m-pazarlamaya ilişkin tüketici tutumunu belirleyen faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır.

Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır. Günlük hayatta en çok kullanılan mobil cihazın cep telefonu olması sebebiyle araştırmada özellikli olarak cep telefonları üzerinden uygulanan pazarlama faaliyetleri dikkate alınmıştır.

Tez çalışmamda planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmamı bilimsel temeller ışığında şekillendiren sayın hocam Prof. Dr. /Doç. Dr.  veya Öğr. Gör. Ad SOYAD’ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ad SOYAD

İL-TARİH (İSTANBUL 2015 )

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, iki yıl boyunca değerli bilgilerini bizlerle payşalaşan, kullandığı her kelimenin hayatıma kattığı önemini asla unutmayacağım saygıdeğer danışman hocam; Yrd. Doç. Dr. Adem SOLAN’a, çalışmam boyunca benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Suna YILMAZ ve çalışma süresince tüm zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan değerli ablam Suzan YILMAZ’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Trabzon 2016                                                                                                                                                                                                                                         Tuğçe YILMAZ

Önsöz Örnekleri

ÖNSÖZ

Konjoktürel dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olarak gösterilen iktisadi şokların ekonomiyi nasıl etkilediği, iktisatçılar tarafından araştırılan önemli konulardan biri olmuştur. Çeşitli makroekonomik modeller konuya ilişkin farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, konjonktürel dalgalanmaların talep yanlı şoklardan kaynaklandığı ve iktisadi şokların üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin geçici olduğu yönünde geleneksel bir görüş bulunmaktadır. Ancak 1980’li yıllardan itibaren, dalgalanmaların kalıcı bir olgu olabileceği ve stokastik trendden kalıcı sapmalar sergileyebileceği düşünülmektedir.

Bu anlamda iktisadi şokların reel makroekonomik değişkenler üzerindeki olası etkilerinin sürekli olup olmadığı, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren iktisat literatüründe önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar genellikle yabancı ülke ekonomilerine ilişkin olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi için bu konuda yapılmış birkaç çalışmanın olması konunun önemini daha da arttırmaktadır.

Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın hazırlanma sürecinin her aşamasında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. XXX YYY ve Prof. Dr. AAA BBB’a teşekkürü bir borç bilirim.

Öğenci Adı SOYADI

 

 

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, değerli bilgilerini benimle paylaşan, kendisine ne zaman danışsam bana kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenden fazlasını sunan her sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini benden esirgemeyen ve gelecekteki mesleki hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli ve danışman hoca statüsünü hakkıyla yerine getiren Yrd. Doç. Dr. aaaa YILMAZOĞLU’na teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmamda konu, kaynak ve yöntem açısından bana sürekli yardımda bulunarak yol gösteren ve gelecekteki hayatında çok daha başarılı olacağına inandığım kıymetli Arş. Gör. Özlem TUNCAYER’e de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kıymetli zamanını benim hazırladığım bitirme projesine ayırıp değerlendireceği için ve üniversite hayatımın bu son döneminde bana kattığı her bilgi için Prof. Dr. Neslihan ÇORAK’ye teşekkürü borç bilirim.

Teşekkürlerin az kalacağı diğer üniversite hocalarımın da bana 4 yıllık üniversite hayatım boyunca kazandırdıkları her şey için ve beni gelecekte söz sahibi yapacak bilgilerle donattıkları için hepsine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum Vve son olarak çalışmamda desteğini ve bana olan güvenini benden esirgemeyen Hakan BAŞ’a ve beni bu günlere sevgi ve saygı kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde yetiştirerek getiren ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen bu hayattaki en büyük şansım olan aileme sonsuz teşekkürler.

Meçhul BİLİNMEZ

ÖNSÖZ

Ekonometrik ve sosyal açıdan toplumun yaşam kalitesini artırarak ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, gelişmekte olan ülkelerin temel hedeflerinden bir tanesidir. Ekonomik kalkınmayı hedefleyen kalkınma planlarının temel unsurlarından birisi de eğitim hedefleridir. Çünkü eğitim seviyesi gelişmiş olan bir toplumda ekonomik kalkınma yüksek olacaktır ve toplumun refah seviyesi daha da yükselecektir.

Bu çalışmada, ekonomik kalkınmada eğitimin önemi üzerindeki etkileri açısından etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde ve hazırlanma sürecinin her aşamasında değerli bilgilerini ve zamanını benden esirgemeyerek her fırsatta çalışmamla yakından ilgilenen, eleştirileriyle yol gösteren danışman hocam ŞÜKRAN KAHVECİ‘ ye ve Abim Orhan YILMAZ’a teşekkür ve minnetimi özellikle belirtmek istiyorum.

Sinem İNCEER

İstanbul 2017

2017-06-12T00:07:18+00:00 By |17 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

17 Comments

 1. Hasret 24 Temmuz 2015 at 18:48 - Reply

  Verdiğiniz örnek için çok teşekkür ederim. İlk defa yazdığım için tam olarak neler yazılır bilmiyordum nette araştırınca sizi buldum ve tezle ilgili baya bişiler öğrendim sitenizde çok açıklayıcı bilgiler var arkadaşlarıma da tavsiye ettim. İyi çalışmalar…

 2. salin 9 Nisan 2016 at 09:39 - Reply

  ya arkadaşlar bu osmanlı kara ordusu onsozu nasıl yazacam

 3. zeynep *** 2 Mayıs 2016 at 22:02 - Reply

  Merhaba çok teşekkür ederim çok faydalı bir örnek oldu iki saattir düşünüyordum ne yazacağız diye, sevgiler

 4. tulay 12 Haziran 2016 at 15:25 - Reply

  tezden büte kaldım bana bilen yardımcı olabilecek biri var mı

 5. tez ofisi 31 Ağustos 2016 at 15:50 - Reply

  Merhaba tükenmişlik ve örgüte bağlılık arasındaki ilişki ile ilgili olarak ön söz ne yazabilirm sağlık çalışanları ile ilgili

 6. Auşe 25 Aralık 2016 at 08:34 - Reply

  Benim ana fikrim şiir nasıl bir önsöz yazabilirim

 7. Hatice 26 Aralık 2016 at 14:30 - Reply

  Verdiğiniz örnekler için teşekkür ederim, ben de örnek arıyordum iyi oldu

 8. Ebru 26 Aralık 2016 at 14:34 - Reply

  Projemi yazdım önsöz kısmında yardımcı olabilir misiniz?

 9. ayşe 12 Ocak 2017 at 11:15 - Reply

  mini paletli ekskavatör tasarım projesi için nasıl bir önsöz yazabilirim, yardımcı olabilir misiniz?

  • Tez Yazım Merkezi 16 Ocak 2017 at 11:37 - Reply

   Merhaba Ayşe hanım, önsöz kısmında çalışmanızla ilgili bir paragraf kısa özet olarak yazılabilirsiniz, ikinci paragraf olarak da destek ve yardımcı olan çevreniz teşekkür edilebilir.

 10. Floyd 16 Ocak 2017 at 23:56 - Reply

  Thank you so much for your help, I am grateful to you.

 11. ANCHURA IBRAHIM 16 Şubat 2017 at 17:57 - Reply

  thanks for your help

 12. Efe. K. 19 Şubat 2017 at 17:16 - Reply

  Merhaba konusu sağlıkla ilgili projemde sadece teşekkür etsem yeterli mi yani başka birşey yazmam gerekiyor mu? Verdiğiniz örneklerde önce konusundan bahsediliyor sonra teşekkür edilmiş. Ben zaten konuyu detaylı anlattım tekrar yazmanın gereği var mı?

 13. Alex 24 Şubat 2017 at 00:09 - Reply

  This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 14. taha veysel 30 Nisan 2017 at 10:55 - Reply

  teşekkrleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere

 15. Ceyda 12 Mayıs 2017 at 15:25 - Reply

  Harikasınız çok teşekkürlerr iki gündür ne yazacapım diye düşünüyordum şu internet olmasa ne yaparız bilemiyorum iyiki sitenizi buldum da yazdım önsözü

  • mehmet nuri küçük 18 Mayıs 2017 at 15:29 - Reply

   nasıl yazdınız bana yardımcı olabilr misiniz? 🙂

Leave A Comment