Tezyazimmerkezi.com 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında talep edilen akademik çalışmalarınızda danışmanlık hizmeti sunmaktır. Çalışmalarınızda resmi olarak çalıştığınız danışmanınızın yetersiz kaldığı noktada, çalışmanızla ilgili talep ettiğiniz danışmanlık hizmetini vermektedir.

Yüksek Lisans Tez  Proje Danışmanlık

Doktora Tez Danışmanlık

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir. Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir.
* Uzun süredir çözümlenememiş sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanarak orijinal çözümler sunma
* Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test etme
* Herkes tarafından kabul görmüş bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlama
* Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme
* Çığır açacak bir keşifte bulunma
* Yeni bir alanın oluşmasına öncülük etme
* Gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenme
Sağlıklı bir tezin yazım aşamaları:
* Tez konusuna karar verme
* Sürece yönelik etkili bir planlama/ zaman çizelgesi oluşturma
* Yoğun araştırma ve okuma
* Zihni farklı düşünce ve yöntemlere açma
* Her aşamada eleştirel yaklaşım sergileme

Read More

Yüksek Lisans Tez  Proje Danışmanlık

Yüksek Lisans Tez Proje Danışmanlık

Konunun Belirlenmesi: Tez konusunu belirlerken ilgili alanlarınızla ilgili konuyu seçmeye önem gösterin. Yine tez konusunu belirlerken çalışmayı düşündüğünüz konuyla ilgili literatür taramasını önceden yaparak bu konuda yeterli kaynağın olup olmadığının belirlenmesi oldukça faydalı olacaktır.

Çalışma amacının belirlenmesi: Herhangi bir bilimsel araştırma ya da tez belli bir hedefe ulaşmak için yapılır. Bu bağlamda araştırmanın amacının belirlenmesi bu hedefe ulaşmada siz yol gösterecektir. “Bu çalışmayı neden yapıyorum?” sorusuna vermiş olduğunuz yanıt çalışmanızın amacıdır.

Konuyla ilgili kaynak taraması: Tez çalışmasında konunuzla ilgili olarak tarama yapmak ve bu taramalar neticesinde kaynak elde etmek tezin en önemli kısmı olarak düşünülebilir. Zira bilimsel araştırma ya da tezlerde asıl amaç bilim dünyasına katkı sağlamaktır. Bunun için de konunuzla ilgili olabildiğince fazla kaynağa ulaşmak daha fazla bilgi sahibi olmak açısından önemlidir.

Read More

Tez Formatlama Dizayn Ayarları

Tez Formatlama Dizayn Ayarları

Genellikle ön lisans tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi çalışmalarda istenen formatlama işlemi her üniversitenin öğrencilere sunmuş olduğu güncel tez yazım kılavuzunda yer almaktadır.

Tez düzenleme (tez formatlama) işlemlerini alanında uzman ekibimiz tarafından üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre dış kapaktan kaynakçaya kadar özgeçmiş ve varsa ekleriyle birlikte bir bütün olarak titiz bir şekilde düzenleyerek size çıktıya hazır bir şekilde teslim etmektedir. Tez düzenlemesi üniversitenizin güncel tez yazım klavuzu kurallarına göre işlemlerini gerçekleştirecektir.
Kapak sayfası-İç kapak -Önsöz-Özet-Summary-İçindekiler-Şekiller-Tablolar-Semboller-Kısaltmalar dahil olmak üzere noktalama işaretlerinden tutunda sayfa düzeni, yazı tipi, yazı puntosu, sayfa numaralandırılması (romen ve arap rakamları), satır-paragraf aralıkları, şekiller dizini (şekil numarası ile şekil hakkında açıklama şeklin altında yazılmalıdır) tablolar dizini (tablo sayısı ve ismi tablonun üstüne yazılmalıdır) metin içinde atıflar vs. düzenlemeler ele alınarak dizgileme işleminiz uzman ekibimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Read More

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama

Mimarlık Alanında Tez Hazırlama Mimarlık alanında bir akademik kariyer seçmek aslında zorun zoru olarak da tanımlanabilir. Mimarlık Alanında Tez Hazırlama-Yazımının uzun soluklu ve sabır gerektiren sürecinin mimarlık alanına yansıması biraz daha zorlu olmaktadır. Mimarlık lisans […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Öğrenci Danışmanlığı

Tez Hazırlama ve Öğrenci Danışmanlığı Tez Hazırlama ve Danışmanlık Merkezi, alanında uzman akademisyenler ile kişiye özel hizmet veren bir kuruluştur. Müşteri memnuniyetini ana ilkesi haline getirmiş olan merkezimiz aynı zamanda çözüm odaklı bir tutum ile […]

Devamı için...

intihal raporu

intihal raporu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler intihal raporu konusunda,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 15.01.2015 yayınlanan içerikte  yeni ilkeler yer almaktadır. Buna göre: A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler Lisansüstü eğitim-öğretim ve […]

Devamı için...

Tez Hazırlama Süreci ve Planı

Tez Hazırlama Süreci ve Planı             Tez yazım ve hazırlama sürecinin çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamaların ilki ve en önemlisi de tez planı hazırlamaktır. Tez planı, tezin ne doğrultuda ilerleyeceğini belirler ve kişiye tez yazım sürecinde […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır

Tez Hazırlama ve Tez savunması Nasıl Yapılır             Bir kişinin üniversite eğitim hayatının en zor anlarından biri ve belki de en önemlisi, tez savunması yapacağı andır. Uzun zaman emek verilen, uğruna çeşitli şeylerden feragat edilerek […]

Devamı için...

Tez Yazımı Literatür Taraması Nasıl Yapılır

Tez Yazımı Literatür Taraması Nasıl Yapılır Literatür taraması, bir tez konusu hakkında özellikle geniş çaplı bir araştırma yapmayı içerir. Bu nedenle tezin arka planını oluşturduğu için önemlidir. Literatür çalışmasının kapsamı, tezin veya bilimsel herhangi bir araştırmanın […]

Devamı için...

Tez Yazımında ve Anket Ölçeği Nasıl Hazırlamalı

Tez Yazımında ve Anket Ölçeği Nasıl Hazırlamalı             Özellikle tez hazırlama sürecinde birçok çalışmada konusu itibariyle anket/analiz araştırması yapmak önemlidir. Bu yüzden bu alanlarda bir araştırma yaparken anket hazırlamak gerekebilir. Anket, fikri alınacak kişilerle yüz […]

Devamı için...

Tez Proje Hazırlama ve Literatür Taraması

Tez Proje Hazırlama ve  Literatür Taraması             Bir akademik makale kaleme almadan önce ele alınacak konuyla ilgili geniş bir tarama yapmak gerekir. Literatür taraması genellikle araştırmaya geçmeden hızlıca yapılan bir aşama olsa da üzerinde durulması […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Yazım Kılavuzu Kuralları

Tez Hazırlama ve Yazım Kılavuzu Kuralları             Tez yazarken konu belirlenmesi ve kaynak taranması için belli kurallar olduğu gibi, yazım ve formatın da belli kuralları vardır. İçerik ve format ile ilgili kurallar tez yazım kılavuzu […]

Devamı için...

KALİTELİ HİZMET SİZİN HAKKINIZ

Tez Proje Ödev Makale Spss Analiz çalışmalarınızda Alanlarında Uzman Yazar Kadrosuyla Yapılmasını/Hazırlanmasını İstediğiniz Konularda Orijinal Yazım Hizmetleri