Tezyazimmerkezi.com 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında talep edilen akademik çalışmalarınızda danışmanlık hizmeti sunmaktır. Çalışmalarınızda resmi olarak çalıştığınız danışmanınızın yetersiz kaldığı noktada, çalışmanızla ilgili talep ettiğiniz danışmanlık hizmetini vermektedir.

Yüksek Lisans Tez  Proje Danışmanlık

Doktora Tez Danışmanlık

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir. Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir.
* Uzun süredir çözümlenememiş sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanarak orijinal çözümler sunma
* Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test etme
* Herkes tarafından kabul görmüş bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlama
* Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme
* Çığır açacak bir keşifte bulunma
* Yeni bir alanın oluşmasına öncülük etme
* Gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenme
Sağlıklı bir tezin yazım aşamaları:
* Tez konusuna karar verme
* Sürece yönelik etkili bir planlama/ zaman çizelgesi oluşturma
* Yoğun araştırma ve okuma
* Zihni farklı düşünce ve yöntemlere açma
* Her aşamada eleştirel yaklaşım sergileme

Read More

Yüksek Lisans Tez  Proje Danışmanlık

Yüksek Lisans Tez Proje Danışmanlık

Konunun Belirlenmesi: Tez konusunu belirlerken ilgili alanlarınızla ilgili konuyu seçmeye önem gösterin. Yine tez konusunu belirlerken çalışmayı düşündüğünüz konuyla ilgili literatür taramasını önceden yaparak bu konuda yeterli kaynağın olup olmadığının belirlenmesi oldukça faydalı olacaktır.

Çalışma amacının belirlenmesi: Herhangi bir bilimsel araştırma ya da tez belli bir hedefe ulaşmak için yapılır. Bu bağlamda araştırmanın amacının belirlenmesi bu hedefe ulaşmada siz yol gösterecektir. “Bu çalışmayı neden yapıyorum?” sorusuna vermiş olduğunuz yanıt çalışmanızın amacıdır.

Konuyla ilgili kaynak taraması: Tez çalışmasında konunuzla ilgili olarak tarama yapmak ve bu taramalar neticesinde kaynak elde etmek tezin en önemli kısmı olarak düşünülebilir. Zira bilimsel araştırma ya da tezlerde asıl amaç bilim dünyasına katkı sağlamaktır. Bunun için de konunuzla ilgili olabildiğince fazla kaynağa ulaşmak daha fazla bilgi sahibi olmak açısından önemlidir.

Read More

Tez Formatlama Dizayn Ayarları

Tez Formatlama Dizayn Ayarları

Genellikle ön lisans tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi çalışmalarda istenen formatlama işlemi her üniversitenin öğrencilere sunmuş olduğu güncel tez yazım kılavuzunda yer almaktadır.

Tez düzenleme (tez formatlama) işlemlerini alanında uzman ekibimiz tarafından üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre dış kapaktan kaynakçaya kadar özgeçmiş ve varsa ekleriyle birlikte bir bütün olarak titiz bir şekilde düzenleyerek size çıktıya hazır bir şekilde teslim etmektedir. Tez düzenlemesi üniversitenizin güncel tez yazım klavuzu kurallarına göre işlemlerini gerçekleştirecektir.
Kapak sayfası-İç kapak -Önsöz-Özet-Summary-İçindekiler-Şekiller-Tablolar-Semboller-Kısaltmalar dahil olmak üzere noktalama işaretlerinden tutunda sayfa düzeni, yazı tipi, yazı puntosu, sayfa numaralandırılması (romen ve arap rakamları), satır-paragraf aralıkları, şekiller dizini (şekil numarası ile şekil hakkında açıklama şeklin altında yazılmalıdır) tablolar dizini (tablo sayısı ve ismi tablonun üstüne yazılmalıdır) metin içinde atıflar vs. düzenlemeler ele alınarak dizgileme işleminiz uzman ekibimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Read More

Tez Konusu Nasıl Belirlenir

Tez Konusu Nasıl Belirlenir             Tez yazmanın veya herhangi bir araştırma yapmanın ilk aşaması konunun belirlenmesidir. Araştırma yapılacak alanda bir konu belirlenip sınırlandırılarak kaynak taraması yapılır ve araştırma bu konunun üzerine yazılır. Araştırmacının ilgi alanına […]

Devamı için...

tez nasıl hazırlanır

Tez Nasıl Hazırlanır             Belli bir branş ve konudaki akademik yeterliliğin kanıtlanması için tez hazırlamak gerekir. Ancak tez, belli kaynaklardaki bilgilerin rastgele derlenip sunulduğu bir metinden ibaret değildir. Tez yazmanın belli aşamaları, kuralları ve formatı […]

Devamı için...

Tez Proje Yapımı Merkezi

Tez Proje Yapımı Merkezi             Tez yazmak, akademik alanda bir yerlere gelebilmek için elzem biçimde önemlidir. Çeşitli yabancı dil ve akademik yeterlilik sınavlarından geçer not alındıktan sonra, branş alanındaki yeterliliği ispat etmek için tez yazmak […]

Devamı için...

Akademik Danışmanlık ve Tez Hazırlama Merkezi

Akademik  Danışmanlık ve Tez Hazırlama Merkezi Akademik camiada yer edinebilmek oldukça zor bir iştir. Bunun için tez hazırlamanın yanı sıra sözlü mülakatlardan geçmek gerekir. Bir kişinin akademik seviyesi değerlendirilirken sadece hazırladığı tezler veya aldığı sınav puanları […]

Devamı için...

Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır

Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır            Başarılı Bir Tez Nasıl Hazırlanır ve Yazılır:  Tez yazarken yapılması gereken ilk faaliyet bir konu belirlemek ve bu konuyla ilgili kaynak taraması yapmaktır. Kaynak taraması, tez yazılmak istenen […]

Devamı için...

Ödev ve Tez Hazırlama Merkezi

Ödev ve Tez Hazırlama Merkezi Birçok üniversitede sınav notları ödevler ile birlikte değerlendirilmektedir. Ödev hazırlamak sadece not açısından değil, öğrencinin genel olarak değerlendirilmesi açısından da önem taşır. İyi bir ödev, ileride yapılacak tez başvurularında kişiyi […]

Devamı için...

Tez Hazırlama ve Yazımı Süreci

Tez Hazırlama ve Yazımı Süreci Tez bir öğrencinin akademik yaşamı boyunca üstleneceği tek ve en büyük sorumluluk çalışmasıdır. Bir tezin araştırılması, hazırlanması ve yazımının ortalama 1 yıl süreceği belirtilse de bu süreç daha fazla zaman […]

Devamı için...

intihal nedir? nasıl intihal yapılır?

intihal nedir? nasıl intihal yapılır? Başka birinin tez, makale veya proje vb. çalışmasından aşırma, Başkalarının yazdığı kitap, makale vb. gibi yazılardan bir kısmını veya herhangi bir bölümünü alıp kendisi yazmış gibi gösterme Başka birinin yazmış […]

Devamı için...

KALİTELİ HİZMET SİZİN HAKKINIZ

Tez Proje Ödev Makale Spss Analiz çalışmalarınızda Alanlarında Uzman Yazar Kadrosuyla Yapılmasını/Hazırlanmasını İstediğiniz Konularda Orijinal Yazım Hizmetleri