Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır: Sağlık Bilimlerinde tezler, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde hazırladıkları tezler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı değişik fakültelerin anabilim ve bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bitirme tezleri ve projeleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.

Tez hangi başlık altında olursa olsun bir takım değişmez kurallar içerir. Öncelikle çalışmaya esas oluşturacak neden yapılacağı ve nasıl yapılacağı önceden belirlenen özgün araştırma konusu belirlenir.  Konu ile ilgili akademik kurul, etik kurul gibi resmi prosedürlerin akabinde veri toplama aşamasına geçilir.

Tez hazırlama aşamasındaki kişi tezini değişik nedenler ile toparlayamaz ise ki Türkiye’de fakültelerin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki müfredatlarında makale nedir?, bilimsel makale nasıl yazılır?, araştırma nasıl yapılır? ı anlatan dersler bulunmamaktadır. Bu nedenle pek çok öğrenci tez yazımı sırasında yardım talebinde bulunmaktadır.

Tez hazırlamanın bilimsel ve biçimsel olmak üzere iki temel öğesi bulunmaktadır. Bilimsel içeriğe ait veriler tezi yapan kişiler tarafından sağlanmalıdır. Tezin biçimsel ölçütleri (tez yazım kuralları) ise Fakülte Dekanlığı veya Sağlık Bilimleri Enstitü’leri tarafından tanımlanmaktadır.

Tez hazırlarken fakültelere göre değişiklik göstermekle birlikte dış ve iç kapak, kabul ve onay sayfası, içindekiler, şekil, resim, grafik ve tablolar özet, giriş, genel bilgiler, gereç ve yöntem, istatistiksel analiz, bulgular, tartışma ve kaynakları içeren standart bir şablon bulunmaktadır.

Talep edilen tez/projeyi hazırlarken tezi için yardım talep eden kişi ile yeterli iletişim kurmak, ne istediğini anlamak, elinde tez yazabilmek için gerekli bilimsel veri olup olmadığını ayrıntılı olarak sorgulamak önemlidir. Tez yazımı kabul edildikten sonra içindekiler ve 1-2 sayfalık giriş bölümü yazılmalı, talep eden kişiden değerlendirmesi istenmeli, onay akabinde diğer bölümlere geçilmelidir.

Tıpta Uzmanlık Tezleri

Tezin, giriş, genel bilgiler bölümü konu ile ilgili güncel literatürler gözden geçirilerek yazılmalıdır. Sağlık bilimleri alanında literatür taraması için pubmed, ISIweb en sık kullanılan veri tabanlarıdır. Giriş ve genel bilgiler yazıldıktan sonra gereç ve yöntem, bulgular, istatistiksel analiz bölümleri yazılmalı, bu bölümdeki verilerin bir biri ile çelişmemesine dikkat edilmelidir. Akabinde tartışma bulgular bölümü dikkate alınarak kurgulanmalıdır.

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanır: 

Son yıllarda intihal olaylarını minimuma indirmek, daha özgün eserler ortaya konulmasını sağlamak için fakülteler tez/projelerde intihal yüzdelerini belirlemiş veya belirlemeye devam etmektedirler. Genellikle kabul edilen oran %18-35 arasında değişmektedir. Tez yazımı sırasında bu yüzdelere dikkat edilmesi, tez bittikten sonra inhendicate gibi değişik veri tabanlarından yararlanarak alıntı yüzdesinin belirlenmesi gereklidir.

Sonuç olarak tez yazmak bilimsel ve teknik içeriği ile oldukça deneyim gerektiren bir iştir.

Tez yazdırmak isteyen bireyde bu işin hem düşünsel hem de bedensel emek gerektirdiğine dair algı oluşturmak bu yönde hizmet veren merkezlerin çalışma prensipleri içinde olması bu kişilerin kariyer planlamasına katkı sunacaktır.   Tıpta uzmanlık tezleri için talep formu