Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları

1. İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı

1.1. Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. Tez Yazım Merkezi iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, kullanıcılarına herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak https://tezyazimerkezi.com/ internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Tez Yazım Merkezi tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 19/08/2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, Tez Yazım Merkezi hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: Tez Yazım Merkezi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan https://tezyazimerkezi.com/  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI: Tez Yazım Merkezi internet sitesine ve/veya Tez Yazım Merkezi veri tabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden, Tez Yazım Merkezi internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Tez Yazım Merkezi internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (https://tezyazimerkezi.com/ ).

2.4. İÇERİK: Tez Yazım Merkezi internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. Tez Yazım Merkezi Ara Yüzü: Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Tez Yazım Merkezi’ne ait olan tasarımlar içerisinde, Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. Tez Yazım Merkezi Veri Tabanı: Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Tez Yazım Merkezi’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

2.7. Kullanıcı Sözleşmesi: Tez Yazım Merkezi dahilinde, Tez Yazım Merkezi tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; Tez Yazım Merkezi ile kullanıcı arasındaki elektronik sözleşme. Tez Yazım Merkezi, Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı kullanıcı ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle kullanıcının onayına sunabilir. Bu durumda kullanıcı; almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. Tez Yazım Merkezi Hizmetleri

3.1. Tez Yazım Merkezi, Kullanıcıları için tez, proje, ödev, çeviri, makale gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

3.2. Tez Yazım Merkezi, sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.

3.3. Tez Yazım Merkezi tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, Tez Yazım Merkezi tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen Tez Yazım Merkezi’nin yetkisi dahilindedir. Tez Yazım Merkezi, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler

4.1. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. Kullanıcı, Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tez Yazım Merkezi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; Tez Yazım Merkezi’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Tez Yazım Merkezi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. Kullanıcılar, Tez Yazım Merkezi’ne Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Tez Yazım Merkezi, Kullanıcılar tarafından Tez Yazım Merkezi’ne iletilen veya Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.5. Kullanıcı, Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Tez Yazım Merkezi’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. Tez Yazım Merkezi, Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Tez Yazım Merkezi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.7. Kullanıcılar, Tez Yazım Merkezi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Tez Yazım Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Tez Yazım Merkezi tarafından yapabilir. Tez Yazım Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcıya aittir.

4.8. Kullanıcılar, Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca Tez Yazım Merkezi’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.9. Tez Yazım Merkezi, Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Tez Yazım Merkezi aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Tez Yazım Merkezi internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.10. Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Tez Yazım Merkezi veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Tez Yazım Merkezi veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak Tez Yazım Merkezi tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.11. Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Tez Yazım Merkezi’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Tez Yazım Merkezi’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.12. Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, Tez Yazım Merkezi ara yüzünün, Tez Yazım Merkezi’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.13. Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin, Tez Yazım Merkezi’nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Tez Yazım Merkezi internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.14. Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve Tez Yazım Merkezi’nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.15. Tez Yazım Merkezi veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Tez Yazım Merkezi’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. Tez Yazım Merkezi Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Tez Yazım Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Tez Yazım Merkezi internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla Tez Yazım Merkezi veri tabanı, Tez Yazım Merkezi ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Tez Yazım Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Tez Yazım Merkezi’ne ait ve/veya Tez Yazım Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

5.2. Kullanıcılar, Tez Yazım Merkezi hizmetlerini, Tez Yazım Merkezi bilgilerini ve Tez Yazım Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Tez Yazım Merkezi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde Tez Yazım Merkezi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Tez Yazım Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu “Tez Yazım Merkezi İnternet Kullanım Şartları” dahilinde Tez Yazım Merkezi tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Tez Yazım Merkezi; Tez Yazım Merkezi hizmetleri, Tez Yazım Merkezi bilgileri, Tez Yazım Merkezi telif haklarına tabi çalışmaları, Tez Yazım Merkezi ticari markaları, Tez Yazım Merkezi ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler

6.1. Herhangi bir zamanda Tez Yazım Merkezi internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İş bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Tez Yazım Merkezi, iş bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tez Yazım Merkezi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tez Yazım Merkezi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tez Yazım Merkezi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

8.1. İş bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlülük ve Kabul

9.1. İş bu Tez Yazım Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, Tez Yazım Merkezi tarafından Tez Yazım Merkezi internet sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, iş bu Sözleşme hükümlerini Tez Yazım Merkezi internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Tez Yazım Merkezi, dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Tez Yazım Merkezi internet sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.