Tez Hazırlama 2015-03-22T00:45:20+00:00

Tez, savunulan düşüncenin, kurulan hipotezlerin yardımıyla bir düşüncenin sistematik hale gelmiş şeklini ifade etmektedir. Günümüzde tez yazımı, yükseköğretimde kademe ilerleme için kullanıldığı gibi, bilimsel sıfata sahip kişilerin araştırmalarını bir proje halinde sunmalarında da kullanılır.

Tez yazımı, özellikle bu alanda belli bir dereceye sahip olmayan kişiler ve ilk defa proje ortaya koyacak kişiler için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreci ifade eder. Çünkü tez yazımı, başlı başına bir düşüncenin sistemli bir şekilde ifade edilmesi, savunulması ve temellendirilmesi sürecini içerir.

Tez yazacak kişi, düşüncesini sağlam temeller üzerine kuramıyorsa yahut düşünceyi ifade edecek ve destekleyecek doğru kaynaklara gidemiyor ve bu kaynakları kullanamıyorsa, bu süreç daha da sıkıntılı bir hal alacaktır.

Bu sürecin sıkıntılarını en aza indirmek ve bu süreci verimli bir şekilde değerlendirmek, tez yazımında savunulan düşünceyi doğru bir şekilde ifade etmek adına yapılacak en önemli iş, planlı bir şekilde çalışmaya başlamaktır.