tez hazırlama ve danışmanlık

Tez Hazırlama ve Danışmanlık

Tez hazırlama da temel amaç çalışmayı yapacak olan öğrenciye akademik yazı yazma dilini öğrenilmesi ve özgün yazı yazma becerinin kazandırılıp geliştirilmesini sağlamaktır.
Öğrenci bir problemi analiz etme, teorileri anlama öğrenme ve yerli yabancı birçok kaynaktan bilgi edinme topladığı bu bilgileri analiz etme, sentezleme tekniklerini öğrenciye kazandırmaktır.

Öğrenciye tez çalışması konusunda argüman geliştirme tekniğini kazandırmak, çalışmasıyla ilgili topladığı kaynakları tez çalışmasında nerede nasıl kullanması gerekti beceriyi kazandırmak olarak açıklanabilir.

Tez Hazırlama Sürecinin Aşamaları:

Bir öğrenci tez hazırlama sürecinde şu aşamaları dikkatle izlemelidir.

1-Tez konusunun seçimi, konu seçiminde daha önce yapılmamış araştırma konuların seçimi gerek özgünlük gerekse bilimsel değer taşıması açısından oldukça önemlidir.

2- Tez konusunu kesinlikle sınırlandırılmalı. Alanı çok geniş konu başlılarını toparlamak büyük ölçüde odaklanma sorunu yaşanacağından özelikle kaçınılmalıdır.

3-Geçici kaynak listesini oluşturmalı.

4-Çalışma konusu üzerine odaklanmalı ve konuyu gereksiz yere/yerlere dağıtmamalı

5-Çalışmanın içindeki başlıkları oluşturulması konuyu sınırlandıracağı için daha rahat odaklanma imkanı bulacaktır.

6-Araştırma sorusu formüle etme ve argüman elde ve analiz etme büyük ölçüde kolaylık sağlayacaktır.

7-Çalışmada notları düzenli bir şekilde almalı gerekirse çevresindekilerden yardım almalı. Bu şekilde gözden kaçanları fark etme imkanı bulacaksınız.

8-Çalışmanın tez yazım kılavuzuna göre paragraf, satır ve sayfa yapısını, tablo şekil gösterimleri nasıl olmalı/gösterilmeli gibi hususları tez yazım kılavuzundan dikkate alarak yapmalısınız.

10-Dipnotları nerede nasıl kullanacağını yazım kılavuzundan takip etme ve kaynakçayı düzgün bir şekilde gösterilmelidir.

Bu şekilde danışmanınızla son kontrolleri yapıldıktan sonra olası düzenlemeler istenmezse çalışmanız baskıya hazırdır.

Tez hazırlama sürecinde yukarıdaki adımları uygulayan bir öğrenci fazla zorlanmadan tez çalışmasını rahatlıkla hazırlayabilir.

Akademik Danışmanlık Merkezi Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz.

About the author

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Tez Proje Makale Ödev Spss Analiz Hazırlama ve Yazım Hizmetleri Merkezi

Akademik Kalitenin Güvenilir Adresi