Tez Hazırlama Süreci ve Planı

            Tez yazım  süreci ve hazırlama sürecinin çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamaların ilki ve en önemlisi de tez planı hazırlamaktır. Tez planı, tezin ne doğrultuda ilerleyeceğini belirler ve kişiye tez yazım sürecinde kılavuz olur.

            Tez hazırlama planı, özellikle daha evvel tez yazmamış, akademik bir çalışma hazırlamamış lisans öğrencileri için oldukça zahmet verici bir süreçtir. Kişi, aklındakileri kağıda dökmeyi isterken, aynı zamanda ortaya çıkan planın da akademik dile sahip olup olmadığı hususunda zorlanır. Bu nedenle öğrenci tez danışmanı ile belirlenen takvime göre iletişim halinde olarak yaptığı ve hazırladığı tezi her aşamada danışmanın değerlendirmesine sunarak tez çalışmasında yapılması gerekenler hakkında bilgi alarak çalışmasını hazırlamalıdır. Üniversitelerimizde ne yazık ki birçok öğrenci tez danışmanı ile sağlıklı bir iletişim ve yönlendirme alamamaktadır. Bu nedenle tez hazırlama süreci, öğrenci için bir hayli zahmetli olmaktadır.

Bu aşamada yapılması gerekenleri birkaç adımda şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Öncelikle üzerinde çalışılan alanla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmalıdır. Tezi yazacak kişinin alanına, konusuna hâkim olması oldukça önemlidir. Konunun detayları, sınırlılıkları, kapsam alanı iyi bilinmelidir ki, daha sonra kişi yazım aşamasında bir sorunla karşılaşmamalıdır.
  • Özellikle ilk defa tez yazacak öğrenciler için, tez planı bir danışman eşliğinde oluşturulmalıdır. Danışmanın konuya katkıları not edilmeli ve uzman gözleminde uygun plan ortaya konulmalıdır.
  • Tez planı yapmadan evvel, tez konusu özetlenmeli ve küçük notlarla plan aşamaları önceden belirlenmelidir.
  •  Tez planı yazarken, özellikle tezin konusundan sapacak gereksiz ayrıntılara girilmemeli ve sade bir biçimde konunun özü plana sindirilmelidir.
  • Tez planı; bir makale, tez formatından bağımsız değildir. Bu nedenle de içinde “içindekiler”, “teşekkür”, “kaynakça” gibi kısımlar barındırmalıdır.
  • Tez ana metninde; özellikle konunun kapsamından, amacından bahsedilmelidir. Konunun ele alış tekniği de açıkça ifade edilmeli ve konuya, araştırmacının bakış açısı sunulmalıdır.

            Tez hazırlama planı, teze kabulü sağlayan ilk ve en önemli aşama olduğu için yazımına oldukça özen gösterilmelidir. Bu nedenle özellikle metin birkaç defa kontrol edilmeli ve bilimsel bir plana uygunluk göstermeden sunum yapılmamalıdır.

2017-04-17T14:51:19+00:00 By |1 Comment

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

One Comment

  1. bayer 25 Şubat 2017 at 18:45 - Reply

    Really looking forward to read more. Really Cool.

Leave A Comment