Tez hazırlama ve Yazımı Hakkında

Tez hazırlama ve Yazımı Hakkında

Tez; akademik bir derece olan lisans derecesinin tamamlanma aşamasına gelinmesiyle başlayan süreçten itibaren her akademik derece için hazırlanması gereken profesyonel ödev, bilimsel çalışmadır.

Tez yazımıyla birlikte kişi, üzerinde çalıştığı alanda kademe aldığını ve yeterlilik derecesine ulaştığını göstermek için adım atar. Sürecin tamamlanabilmesi için ise, sunduğu bilimsel çalışmanın kabul edilmesi ve akademik kurul onayından geçmesi gerekmektedir.

Tez yazımının kabul edilmesi için taşıması gereken bir çok şart vardır. Ancak ilk ve en önemli şart, ortaya konulan ürünün bilimsel bir ürün olma kriterlerine uygunluğudur. Bilimsellik, sadece ne araştırılan konu ile ne de dil ile ilgilidir.

Eserlerin bilimsel olmasını belirleyen çok çeşitli ölçütler vardır. Bu ölçütler de bir bütündür. Yazılan tezin en başta konusu, tezde kullanılan yöntem, tezin amaçları, dili olmak üzere her bir olgu tezin başarıya ulaşmasında ve kabul edilmesinde bilimsellik ilkesine hizmet eder.

Bilimsel bir metin nasıl olmalıdır?

Ne amaçlar gütmelidir?

Bilimsel bir metnin oluşturulmasında kullanılan ölçütler nelerdir?

Bilimsel metinlerde kullanılan yöntemler nedir ve dil ne şekilde kullanılmalıdır?” tarzında birçok soru, ilk defa bilimsel metin (tez) hazırlayacak araştırmacıların aklındadır.

Tez hazırlama aşamasında, özellikle ortaya konulacak eserin bilimsel olması adına yapılabilecek en önemli ve en doğru şey, bilimselliğin ve tez yazımının kurallarını ve kaidelerini öğrenmektir. Daha sonra araştırmacı, alanına uygun olarak bir tezi hazırlama girişimlerine başlamalıdır.

Sonuç olarak, bilimsellik tez yazım aşamasında olan her araştırmacı için olmazsa olmaz bir kıstastır.

Ortaya konulan çalışma, her şeyden evvel bir öğretici metindir ve öğretici metinlere has olan, bilimsellik ilkesine hizmet ederek oluşturulmalıdır.

Akademik Danışmanlık Merkezi Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz.

About the author

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tez Proje Makale Ödev Spss Analiz Hazırlama ve Yazım Hizmetleri Merkezi

Akademik Kalitenin Güvenilir Adresi