İntihal Raporu

Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için tıklayınız

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

intihal raporu konusunda,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 15.01.2015 yayınlanan içerikte  yeni ilkeler yer almaktadır. Buna göre:

A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler

Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması gerekir.

1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.

2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir.

4. Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılacak üniversitenin, kütüphane ve laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim dallarından öğretim üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

B. Danışman Atanması

1. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak. ikinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

4. Danışmanlıkların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

6. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

C. Dersler ve Jüriler

Lisansüstü programlarda derslerin yürütülmesinde, jürilerin oluşturulmasında ve tez savunmasında;

1. Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

2. Yeterlilik ve tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

3. Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez savunma jürileri ise en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur.

tez ve bitirme projelerinde intihal raporu nasıl alınır

D. Tezler

1. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

2. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır.

E. Programı Sonlandırma

Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

F. Diğer Hususlar

1. Bu ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (2016-2017 Bahar Dönemine kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup bunu sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulur.

2. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayamayan programların tekrar öğrenci alabilmesi için yeni belirlenen yeterlilikleri sağlaması gerekir.

3. Bu ilkeler, açılacak tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamamakta olup söz konusu programlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/

Yukarıda bahsedilen ilkelerin D. Tezler kısmında tez savunmasından önce öğrenciden ve akademisyenden tez çalışmasının intihal programından alınmış belgesi roporunu istemektedir. Peki öğrenci bu intihal raporunu nasıl temin edeceklerdir.

Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için

1.  Öğrenci yada akademisyen bağlı bulunduğu danışman aracılığıyla intihal belgesi raporu alabilir.

2. Öğrenci yada akademisyen bağlı olduğu üniversitenin sosyal/fen bilimler enstitüsünden yardım alabilir yada intihal belgesi raporu alabilir.

3. Öğrenci veya akademisyen Tez Hazırlama ve Danışmanlık Merkezi olarak bizden yardım alabilirler.

2017-04-05T19:17:27+00:00 By |30 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

30 Comments

 1. Zeliha 3 Mayıs 2015 at 13:36 - Reply

  Merhaba ben yüksek lisans tezimi yazım aşamasını tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, bunu universitenin vermesı gerekmezmi danışman hocama soyledim. Üniversite yeni olduğundan intihal programı yok dedı. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. Sizden geri dönüş bekliyorum. Teşekkürler.

  • Tez Hazırlama Merkezi 3 Mayıs 2015 at 15:26 - Reply

   Merhaba Zeliha Hanım, İntihal özgünlük belgesi raporu talebiniz için tarafınıza dönüş sağlanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

 2. Tez hazırlama 3 Mayıs 2015 at 13:44 - Reply

  Merhaba ben yüksek lisans tezimi yazım aşamasını tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, bunu universitenin vermesı gerekmezmi danışman hocama soyledim. Üniversite yeni olduğundan intihal programı yok dedı. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. Sizden geri dönüş bekliyorum. Teşekkürler.

 3. Tez hazırlama merkezi 3 Mayıs 2015 at 13:47 - Reply

  Merhaba ben yüksek lisans bitirme projesi yazdım tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

 4. Tez Hazırlama Merkezi 3 Mayıs 2015 at 15:30 - Reply

  Merhaba efendim intihal belgesi raporu için tarafınıza dönüş sağlanmıştır. ilginize teşekkür ederiz.

 5. Nevim 20 Mayıs 2015 at 15:15 - Reply

  Merhaba N*** ben ,
  Yüksek lisans tezimi tamamladım. Son teslim tarihim olan 29 Mayıs 2015 enstitüye vermeden önce, intihal raporu almam gerekiyor. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.
  Sürem çok az kaldığı için sizden geri dönüş bekliyorum.

  İlginiz için şimdiden teşekkürler…

 6. cem 9 Haziran 2015 at 21:04 - Reply

  Merhaba ben tezimi tamamla aşamasındayım ama intihal raporunu nasıl hazırlayacağım. yardımcı olursanız sevinirim

 7. Derya 13 Haziran 2015 at 16:04 - Reply

  Merhaba;
  Ben yüksek lisans tezimi tamamladım ve Enstitü’ye teslim etmeden önce intihal raporu almam gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 8. ayşe gül 14 Haziran 2015 at 23:39 - Reply

  26 haziran da yüksek lisans tez savunmam var da intihal raporu lazım ne yapmam gerek

  • Tez Hazırlama Merkezi 14 Haziran 2015 at 23:52 - Reply

   Merhaba Ayşe hanım, tarafınıza dönüş sağlanmıştır. Arzu ederseniz intihal tespit programı konusunda yardımcı olabiliriz.bilginize

 9. Veysel 22 Haziran 2015 at 03:27 - Reply

  Sayın Tez Hazırlama Merkezi, Bu intihal raporu nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz. 1 hafta sürem var. Şimdiden teşekkürler….

 10. Kerem 28 Haziran 2015 at 05:14 - Reply

  Tez intihal raporu almak istiyorum.danisnanim bu konuda yardımcı olmuyor. intihal oranının belgesini istiyor benden. Yardımcı olursanız sevinirim.

 11. Cihan 7 Temmuz 2015 at 09:06 - Reply

  intihal raporu almak istiyorum. tezimi teslim edecem. Yardımcı olabilir misiniz lütfen ?

 12. binali koçoğlu 19 Temmuz 2015 at 14:15 - Reply

  Sayın Tez Hazırlama Merkezi, Bu intihal raporu nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz. aciliyetim var Şimdiden teşekkürler

 13. Mehmet 11 Ağustos 2015 at 15:45 - Reply

  Tez yazımımı tamamladım okulumda intihal raporu için program olmadığından bu raporu almak istiyorum yardımcı olur musunuz?

 14. Sevda 15 Ağustos 2015 at 21:19 - Reply

  Tezimi hazırladım yazım kısmı tamamlandı. Sizden format ve intihal raporu konusunda yardım istiyorum. Ne kadar sürede yapabilirsiniz. İntihal raporu hemen alabilirmiyim benim bağlı olduğum okulda yok. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.

 15. sümeyye barut 4 Eylül 2015 at 00:29 - Reply

  merhabalar, tezimi hazırladım ancak intihal raporu istiyorlar, intihal oranına nasıl ulaşabilirim, yardımcı olur musunuz, teşekkürler

 16. berat 22 Kasım 2016 at 10:34 - Reply

  merhabalar. tezimi bitirdim. benden intihal raporu istiyorlar. danışman hocam da pek bilgi sahibi değil bu konuda. enstitüye sordum onalr da bılmıyorlar. ne yapmam lazım. nasıl ulaşabilirim.

 17. Tez Hazırlama Merkezi 25 Kasım 2016 at 21:04 - Reply

  Merhaba Berat bey çalışmanızın bir örneğini gönderirseniz intihal raporunu alabiliriz. bilginize

 18. merve 20 Aralık 2016 at 13:07 - Reply

  intihal raporu almam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz

  • Tez Yazım Merkezi 25 Aralık 2016 at 14:53 - Reply

   merhaba Merve hanım telefonla yada maille iletişime geçerseniz intihal raporunu almanızda yardımcı olabiliriz.

 19. Tuba 22 Aralık 2016 at 18:17 - Reply

  Merhaba bende intihal raporu almak istiyorum bilgi verirmisiniz cok acill

  • Tez Yazım Merkezi 25 Aralık 2016 at 14:55 - Reply

   Tuba hanım lütfen web sitemiz üzerinde yer alan iletişim numarasından ulaşınız uzmanlarımız yardımcı olacaklardır.

 20. gazi 18 Şubat 2017 at 21:54 - Reply

  merhaba acil intial raporu almam gerekiyor yardımcı olur mususnuz lütfen

 21. gökcen 2 Nisan 2017 at 01:54 - Reply

  acil intial raporu almam gerekiyor yardımcı olur mususnuz

 22. Belgin 20 Nisan 2017 at 21:10 - Reply

  Pazartesi günü tez için intihal raporu almak gerekiyor danışmanım yurtdışı programı olduğumdan okuldan alamadım desteğinizi bekliyorum lütfen.

  • Tez Yazım Merkezi 20 Nisan 2017 at 21:11 - Reply

   Belgin hanım mail adresinize dönüş sağlanmıştır ilginize teşekkür ederiz.

 23. Işıl Hz 27 Nisan 2017 at 07:55 - Reply

  Merhaba, ben de yüksek lisans tezim için intihal raporualmak istiyorum. Bilgi verebilir misiniz

 24. Tez Yazım Merkezi 29 Nisan 2017 at 23:37 - Reply

  Merhaba Işıl hanım, çalışmanız hazır olduğunda bir örneğini gönderirseniz talep ettiğiniz gün içinde intihal raporunu temin edebiliriz. Detaylar için lütfen 0544 551 63 92 arayınız.

Leave A Comment