intihal raporu

İntihal Raporu

Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için tıklayınız

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

intihal raporu konusunda,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 15.01.2015 yayınlanan içerikte  yeni ilkeler yer almaktadır. Buna göre:

A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler

Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması gerekir.

1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.

2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir.

4. Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılacak üniversitenin, kütüphane ve laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim dallarından öğretim üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

B. Danışman Atanması

1. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak. ikinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

4. Danışmanlıkların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

6. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

C. Dersler ve Jüriler

Lisansüstü programlarda derslerin yürütülmesinde, jürilerin oluşturulmasında ve tez savunmasında;

1. Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

2. Yeterlilik ve tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

3. Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez savunma jürileri ise en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur.

tez ve bitirme projelerinde intihal raporu nasıl alınır

D. Tezler

1. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

2. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır.

E. Programı Sonlandırma

Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

F. Diğer Hususlar

1. Bu ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (2016-2017 Bahar Dönemine kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup bunu sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulur.

2. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayamayan programların tekrar öğrenci alabilmesi için yeni belirlenen yeterlilikleri sağlaması gerekir.

3. Bu ilkeler, açılacak tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamamakta olup söz konusu programlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür.

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/

Yukarıda bahsedilen ilkelerin D. Tezler kısmında tez savunmasından önce öğrenciden ve akademisyenden tez çalışmasının intihal programından alınmış belgesi roporunu istemektedir. Peki öğrenci bu intihal raporunu nasıl temin edeceklerdir.

Tez ve Bitirme Projesinde intihal raporu almak için

1.  Öğrenci yada akademisyen bağlı bulunduğu danışman aracılığıyla intihal belgesi raporu alabilir.

2. Öğrenci yada akademisyen bağlı olduğu üniversitenin sosyal/fen bilimler enstitüsünden yardım alabilir yada intihal belgesi raporu alabilir.

3. Öğrenci veya akademisyen Tez Hazırlama ve Danışmanlık Merkezi olarak bizden yardım alabilirler.

Akademik Danışmanlık Merkezi Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz.

About the author

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

28 comments on “intihal raporu”

 1. Zeliha Cevapla

  Merhaba ben yüksek lisans tezimi yazım aşamasını tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, bunu universitenin vermesı gerekmezmi danışman hocama soyledim. Üniversite yeni olduğundan intihal programı yok dedı. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. Sizden geri dönüş bekliyorum. Teşekkürler.

 2. Tez hazırlama Cevapla

  Merhaba ben yüksek lisans tezimi yazım aşamasını tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, bunu universitenin vermesı gerekmezmi danışman hocama soyledim. Üniversite yeni olduğundan intihal programı yok dedı. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. Sizden geri dönüş bekliyorum. Teşekkürler.

 3. Tez hazırlama merkezi Cevapla

  Merhaba ben yüksek lisans bitirme projesi yazdım tamamladım. Şimdi enstitüye vereceğim yalnız benden intihal raporu istiyorlar, Bu konuda sizden yardım talep ediyorum bu raporu verebilirmisiniz. Sürem çok az kaldığı için bu raporu temin etmem gerekiyor. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

 4. Nevim Cevapla

  Merhaba N*** ben ,
  Yüksek lisans tezimi tamamladım. Son teslim tarihim olan 29 Mayıs 2015 enstitüye vermeden önce, intihal raporu almam gerekiyor. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.
  Sürem çok az kaldığı için sizden geri dönüş bekliyorum.

  İlginiz için şimdiden teşekkürler…

 5. cem Cevapla

  Merhaba ben tezimi tamamla aşamasındayım ama intihal raporunu nasıl hazırlayacağım. yardımcı olursanız sevinirim

 6. Derya Cevapla

  Merhaba;
  Ben yüksek lisans tezimi tamamladım ve Enstitü’ye teslim etmeden önce intihal raporu almam gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 7. ayşe gül Cevapla

  26 haziran da yüksek lisans tez savunmam var da intihal raporu lazım ne yapmam gerek

 8. Veysel Cevapla

  Sayın Tez Hazırlama Merkezi, Bu intihal raporu nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz. 1 hafta sürem var. Şimdiden teşekkürler….

 9. Kerem Cevapla

  Tez intihal raporu almak istiyorum.danisnanim bu konuda yardımcı olmuyor. intihal oranının belgesini istiyor benden. Yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Cihan Cevapla

  intihal raporu almak istiyorum. tezimi teslim edecem. Yardımcı olabilir misiniz lütfen ?

 11. binali koçoğlu Cevapla

  Sayın Tez Hazırlama Merkezi, Bu intihal raporu nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz. aciliyetim var Şimdiden teşekkürler

 12. Mehmet Cevapla

  Tez yazımımı tamamladım okulumda intihal raporu için program olmadığından bu raporu almak istiyorum yardımcı olur musunuz?

 13. Sevda Cevapla

  Tezimi hazırladım yazım kısmı tamamlandı. Sizden format ve intihal raporu konusunda yardım istiyorum. Ne kadar sürede yapabilirsiniz. İntihal raporu hemen alabilirmiyim benim bağlı olduğum okulda yok. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.

 14. sümeyye barut Cevapla

  merhabalar, tezimi hazırladım ancak intihal raporu istiyorlar, intihal oranına nasıl ulaşabilirim, yardımcı olur musunuz, teşekkürler

 15. berat Cevapla

  merhabalar. tezimi bitirdim. benden intihal raporu istiyorlar. danışman hocam da pek bilgi sahibi değil bu konuda. enstitüye sordum onalr da bılmıyorlar. ne yapmam lazım. nasıl ulaşabilirim.

 16. Belgin Cevapla

  Pazartesi günü tez için intihal raporu almak gerekiyor danışmanım yurtdışı programı olduğumdan okuldan alamadım desteğinizi bekliyorum lütfen.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tez Proje Makale Ödev Spss Analiz Hazırlama ve Yazım Hizmetleri Merkezi

Akademik Kalitenin Güvenilir Adresi