Tez Konusu Nasıl Belirlenir

            Tez yazmanın veya herhangi bir araştırma yapmanın ilk aşaması konunun belirlenmesidir. Araştırma yapılacak alanda bir konu belirlenip sınırlandırılarak kaynak taraması yapılır ve araştırma bu konunun üzerine yazılır. Araştırmacının ilgi alanına veya öğrenmek istediği alanlara göre tez konusu belirleme yapılabileceği gibi tez danışmanından da konu alınabilir.

Konu belirlenince yapılması gereken ilk şey araştırılacak konunun daraltılması ve belli sınırların çizilmesidir. Tez yazarken veya akademik araştırma yaparken belirlenecek konu kişinin kendi alanı dâhilinde olmalıdır. Hakkında bilgi birikimine sahip olunan bir konunun belirlenmesi doğru kaynaklara ulaşmayı ve nihayetinde sağlıklı bir araştırma yapabilmeyi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte seçilen konunun araştırılabilir olmasına ve konu hakkında kaynakların bulunuyor olmasına da dikkat etmek gerekir.

 Konu belirlenirken ilk olarak daha önce araştırılmamış bir konu olmasına dikkat edilmelidir. Böylece özgün bir araştırmanın temelleri atılmış olur. Yapılan tezin okunmaya değer olması için daha önce ele alınmamış bir konuda yapılması gerekir.

Konu belirleme yapılırken genel konulardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Örneğin genel olarak Cumhuriyet tarihi bir tez konusu olamaz ancak Cumhuriyet Tarihi’nde belirli bir zaman aralığındaki ekonomik politikalar tez konusu olabilir. Konunun temel teorik bilgilerin ortaya çıkmasında yardımcı olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü kabul edilen her tez akademik veritabanına işlenir ve daha sonra başkalarının yararlanabileceği şekilde yayına sunulur. Bu yüzden tezin sadece tez danışmanını etkileyecek şekilde değil, bilimsel açıdan faydalanabilecek şekilde hazırlanması ve konunun buna göre belirlenmesi gerekir.

Tez Konusu Nasıl Belirlenir araştırması yapılırken kaynaklara kolayca ulaşılabilecek bir konu olmasına dikkat edilmelidir. Seçilen konu zaman, veri bakımından araştırılmalı bunun yanında konu için bir maliyet araştırması yapılmalıdır. Bununla birlikte konuyla ilgili bir literatür taraması yapıldıktan sonra, konunun ana hatları ve sınırları şekillenecektir. Konunun ilerleyebilmesi için araştırmacının branşı ve ilgi duyduğu alanlar dâhilinde olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde verimli bir araştırma yapmak mümkün olmayacaktır. Konunun daha önce ortaya konmamış bir veriyi ortaya koyacak şekilde belirlenmesi veya bir varsayım oluşturması gerekir. Araştırma aşamasına geçilmeden önce alanları daraltılmış, spesifik bir konu belirlenmesi gerekir.