Tez Merkezi

Tez Merkezi, Tüm dünyada olduğumu gibi ülkemizde de üniversitenin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle iş hayatında alanında uzman kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de öğrenciler üniversiteye gitmek için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Bu yolda verilen emeğin sonucunda üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrencileri zorlu bir süreç beklemektedir. Üniversiteye gelinceye dek birçok güçlükle uğraşan, sayısız sınava tabi tutulan öğrenciler üniversite eğitimi boyunca da çok sayıda sınava girmektedir. Bu sınavları başarıyla atlatanlar mezun olma hakkını elde etmektedir. Üniversiteden mezun olabilmek için yalnızca sınavlarda başarılı olmak yeterli değildir. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmeleri için belli bir konu üzerinde lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Tez, üniversite eğitimi sonunda sınavlarından başarılı olup mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin araştırma yapmaları, analitik düşünme, öğrenme gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için uygulanan bir süreçtir. Sıkıntılı ve stresli bir süreç gibi görünse de aslında eğlenceli ve aynı zamanda öğrencilere özgüven kazandıran, onları geliştiren, iş hayatına hazırlayan bir süreçtir. Bu bağlamda da çok büyük önem gösterilmesi gerekmektedir.

Tez hazırlarken öncelikli olarak bir konu belirlenmesi gerekir. Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusu olup bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

– Araştırmacı çalışmayı düşündüğü konuya ilgi duymalıdır.

– Seçilen konu bir yenilik sunmalı, daha önce var olan bilgilerin, ya da bilinenlerin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

– Konu belirlerken o konuyla ilgili yeterli kaynak olup olmadığı araştırılmalı ve yeterli kaynak bulunmayan konulardan uzak durulmalıdır

Konu seçiminde yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra konunun sınırlarının çok iyi belirlenmesi gerekir ki bu durum başarılı bir araştırmanın en önemli hususları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda seçilen konu ne içinden çıkılamayacak kadar geniş ne de yapılan araştırmayı anlamsız hale getirecek şekilde dar olmalıdır.

Tez öneri formunun hazırlanması

Yukarıda verilen öneriler dikkate alınarak konu belirlendikten sonra hipotez kurulmalıdır. Kurulan hipotez konuyla sıkı ilişkili olmalıdır. Hipotez, olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan ve bu bağlamda geçerli sayılan önermeler olup yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kabul edilir veya edilmezler. Yani yapılan araştırma aslında kurmuş olduğumuz hipotez veya hipotezleri test etmek amacıyla yapılır.

Hipotezin kurulmasından sonra artık konuyla ilgili tez önerisinin hazırlanması gerekir. Tez öneri formunda çalışmanın amacı, önemi, hipotezler, problem, alt problemler, materyal ve yöntem, veri toplama araçları gibi konulara yer verilmelidir.

Tez öneri formunun hazırlanmasından sonra araştırmanın düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için bir taslak, plan hazırlanması gerekir. Hazırlanan bu taslağa göre de çalışmaya başlanır.

Tez genel hatlarıyla aşağıdaki gibi üç kısımdır;

– Ön kısım

– Metin kısmı

– Son kısım

Ön kısımda dış kapak, iç kapak, imza sayfası, özet, içindekiler dizini, tablo ve şekiller dizini, kısaltmalar listesi bulunur.

Metin kısmında giriş, konuyla ilgili bölümlerin yer aldığı metin sayfaları, materyal ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri yer alır

Son kısımda da kaynaklar ve ekler kısmı yer alır.

Yukarıda tez ile ilgili verilen öneriler dikkate alınarak üniversitenin belirlemiş olduğu yazım kurallarına göre tez hazırlanır.

Tez hazırlamak ve yazmak oldukça zor bir iştir. Ancak zorlukları aşmada size yardımcı olabilecek profesyonellere ihtiyaç duyduğunuzda en güvenli adres biziz.