Tez Nasıl Hazırlanır

            Belli bir branş ve konudaki akademik yeterliliğin kanıtlanması için tez hazırlamak gerekir. Ancak tez, belli kaynaklardaki bilgilerin rastgele derlenip sunulduğu bir metinden ibaret değildir. Tez yazmanın belli aşamaları, kuralları ve formatı vardır bu yüzden bir tez kaleme alırken tez nasıl hazırlanır konusuna dikkat edilmelidir. YÖK, web sitesinde kabul edilmiş yüksek lisans tezlerini katalog olarak sunmaktadır. Tez örnekleri buradan incelenerek metot ve üslup hakkına bilgi edinmek mümkündür. Tez yazım amacına göre bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi alanlara ayrılır. Tez yazarken, tez danışmanı ile yanı ilgili bilim dalındaki öğretim görevlisiyle irtibat halinde olmak gerekir.

            Tez yazımının ilk aşaması konu belirlemektir. Bir konu belirlendikten sonra bu konunun daraltılıp ortaya bir konu başlığı çıkarılması gerekir. Araştırmanın akıcılığı ve verimliliği açısından bu başlığın ilgi alanı olan bir konudan belirlenmesi faydalı olacaktır. Konunun sınırlandırılması hem kaynakların verimli kullanılabilmesi hem de tezin en kısa sürede yazılabilmesi açısından büyük önem taşır. Tezi klasik bilgi verici bir metinden ayıran temel unsurlardan biri bir hipotez kurma zorunluluğu olmasıdır. Hipotez, kuramsal temele dayalı belli ilişkilerin sınırlanması için gereklidir. Tez hazırlarken tez nasıl yazılır dikkat etmek ve bu bağlamda kolay bir şekilde ilerlenebilecek, hakkında bir bilgi birikimi sahibi olunan bir konu seçilmeli ve bu konuyla ilgili kaynak taraması yaparak başlanmalıdır

            Tez, birden bire bitirilebilecek bir metin olmadığı gibi üstünde uzun süre durulması gerekir bu yüzden belirli bir taslak hazırlamak ve bu taslağa göre hareket etmek gerekir. Kaynak kitaplar okunup incelendikten sonra konunun gidişatına göre ister istemez bir taslak oluşacaktır. Mümkün olduğunca birinci el kaynaklara ulaşmak faydalı olacaktır. Bu bakımdan tez nasıl hazırlanır konusu düşünülürken taslak çıkararak ve geçici planlar yapılarak hareket edilmelidir. Kaynaklar okunurken devamlı olarak not alınmalı ve alıntı olarak gösterilmesi gereken durumlarda ayrıca belirtilmelidir. Tez yazımına başlamak, tez hazırlamanın başlanması için yerli ve yabancı kaynak taraması tam olarak yapılıp notlar alındıktan ve plan oluşturulduktan sonra güvenle tez yazılabilir, yazılırken danışman ile birlikte belirlenen eksiklikler belirlenip düzenlemesi yapılabilir. Böylece bütün değerlendirmeleri yapan danışman ve jürilerden geçerli not alınarak tez teslim süreci başarıyla tamamlanmış olur.