Tez Proje Hazırlama ve  Literatür Taraması

            Bir akademik makale kaleme almadan önce ele alınacak konuyla ilgili geniş bir tarama yapmak gerekir. Literatür taraması genellikle araştırmaya geçmeden hızlıca yapılan bir aşama olsa da üzerinde durulması ve büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Bu taramanın temel amacı yazılacak konuyla ilgili kaynakları belirlemek ve konunun daha önce ele alınıp alınmadığını araştırmaktır. Temel olarak ele alınacak konuyla ilgili bilgi içeren kaynakların tasnifini ve analizini sağlar. Bir literatür taramasının uğraşılan hipotezle ilgili veya onun etrafındaki dokümanları ele alması gerekir. İyi bir literatür taramasının yapılması yazılacak tez için iyi bir yol çizilmesini sağlayacak ve tez ile ilgili araştırma gerektiren konuların saptanmasına yardımcı olacaktır.

            Tez Proje Hazırlama ve Literatür taramasının temel amacı ele alınan konuyla ilgili dokümanları belirlemek ve istemeden daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarlanmasını önlemektir.

Literatür taraması

yazılacak tezin daha önce yapılan çalışmalardan ayrı bir şekilde yazılmasını sağlamakla birlikte oluşturulan taslaktaki eksikliklerin görülmesini sağlar ve çalışma için mantıksal bir temel oluşturur. Daha önce yapılmış araştırmaları bilmek tezin sınırlarının belirlenmesini ve konunun iyi oluşturulmasını kolaylaştıracaktır. Literatür taraması ne yüzeysel bir şekilde geçilecek kadar dar ne de çalışmaya bir an önce başlamayı engelleyecek kadar geniş olmalıdır. İdeal bir literatür taraması elde edilen bilgilerin belli bir sayfa arası bir dokümanda derlenmesiyle oluşturulabilir.

            Bir tez hazırlanırken bir konu seçilmesi ve konunun kolayca işlenilebilecek şekilde daraltılması gerekir. Bu yüzden tez hazırlama sürecinde konu belirlerken sağlam bir literatür taramasının yapılması son derece önemlidir. Literatür taraması hakemli dergilerin ve akademik yayınların, kitapların, dergilerin, makalelerin taranmasıyla başlar.

Bugün Google’ın sunduğu akademik tarama hizmeti Google Scholar başta olmak üzere üniversitelerin açık arşivleri/kütüphaneleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında, başbakanlık arşivleri ve daha bir çok yerli yabancı kaynak arşivleri araştırılarak akademik yayınlar kolaylıkla taranabilmektedir.

Ele alınacak konuyla ilgili bilgi veren kitaplar makaleler ilgili yayınlar taranarak ve tez konusuyla ilgili bu yayınlardan bilgiler edinilerek not alınması tezin oluşturulması açısından faydalı olacaktır.

Tezin literatür taraması, daha önce yazılmış bir çalışmayı tekrarlamamak daha önemlisi intihal yapmamak için önemlidir. Daha önce ele alınan bir konunun aynı şekilde ele alınması intihal sayılacak ve ciddi soruşturmalara sebep olacaktır.

2017-04-17T15:08:59+00:00 By |1 Comment

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

One Comment

  1. Engin 4 Şubat 2015 at 14:49 - Reply

    Merhaba çok faydlı bilgiler sizleri tebrik edıyorum. Tez hazırama konusunda bya bir bilgi sahibi oluyoruz.tüm yazılarınızı takip edıyorum emeği geöen yazarlara tekrar teşekkür edıyorum

Leave A Comment