Tez  Hazırlama ve Yazımı Süreci

Tez yazım sürecinin konu belirleme ve kaynakça oluşturma kadar önem taşıyan bir başka aşaması da “tez yazma süreci”dir. Bu süreç, oldukça önemli olan ve bilimsel eserin oluşturulmasını içeren bir süreçtir. Konuyu belirleyen ve kaynakça oluşturan araştırmacı için bundan sonraki aşama notlar alarak tez yazımına başlamaktır.

 Tez Hazırlama ve Yazımı Süreci: Kaynakçalardan gerekli görülen notların alınması, incelenecek olan eserlerin incelenmesi ve tezde kullanılacak olan yöntemlerin belirlenmesi bu aşamanın olmazsa olmazlarıdır. Araştırmacı, tez yazımında kendisine bir yol haritası belirlemeli ve konusuna uygun olan yöntemler ışığında tezini oluşturmalıdır.

Tez yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralanmıştır:

  •  Tez yazma sürecinde, özellikle ilk önce yapılacak şey bir yol haritası çizerek, planlı bir ilerleme sağlamaktır. Araştırmacı, önündeki süreye de bağlı olarak süreci aylara, haftalara hatta günlere bağlı olarak planlamalı ve bu plana uygun olarak ilerlemelidir.
  • Özellikle ilk defa tez yazacak olan araştırmacılar için sürecin her aşamasında danışman kontrolü yapılmalıdır. Kontroller aşama aşama yapıldığı vakit, yapılan bir hata çok fazla emek harcamadan giderilebilecektir.
  • Tez yazma sürecinde faydalanılacak kaynaklardan notlar alınmalı ve ayrıntılı okumalar yapılmalıdır.
  • Araştırmacı, ortaya koyacağı teze uygun olarak kaynaklar seçmeli, alıntılar yapmalı ve üsluplar kullanmalıdır.
  • Dil, imla ve yazım hataları yapmamak adına titiz bir çalışma sistemi kurulmalı; gerekiyorsa yardım alınmalıdır.
  • Tez, bilimsel bir yapıt olduğu için dili oldukça açık ve anlaşılır olmalı ve sanatlı söyleyişlerden kaçınılmalıdır.
  • Kesin olmayan ve şüphe barındırdığına inanılan bilgiler tezin içerisinde yer almamalıdır.

Sonuç olarak, tez yazma safhası oldukça önemli olan ve bilimsel yapıtın ortaya çıktığı aşamayı ifade eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde hem öncesinde plan oluşturulurken, hem de yazım safhasında oldukça titiz davranılmalıdır ve bilimselliğe aykırı olan bir yol izlenmemelidir.

2015-03-26T19:21:54+00:00 By |0 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Comment