Tez Yazımında ve Anket Ölçeği Nasıl Hazırlamalı

            Özellikle tez hazırlama sürecinde birçok çalışmada konusu itibariyle anket/analiz araştırması yapmak önemlidir. Bu yüzden bu alanlarda bir araştırma yaparken anket hazırlamak gerekebilir. Anket, fikri alınacak kişilerle yüz yüze yapılabileceği gibi internet ve telefon yoluyla da gerçekleştirilebilir.

İyi bir anket hazırlama için kamuoyu araştırması yapılacak konunun belirlenmesi ve sonuçların belli oranlara bölünerek yazılabilecek şekilde soruların belirlenmesi gerekir. Anket hazırlamanın hedef kitleden elde edilmesi istenen bilgilere göre yapılması gerekir.

             Hedef kitlenin bilgi düzeyi, tutum ve görüşleri, özellikleri veya davranışlarını belirleyebilmek için anket yapılır ancak bu dört konu da bir anket üzerinde aynı anda yer alabilir. Sorular hazırlanırken belli bir hedef kitle seçilmeli ve bu hedef kitlenin özelliklerine göre sorular hazırlanmalıdır.

            Seçilecek hedef kitle yaş gruplarına, dini ve politik unsurlara, kullanılan ürünlere göre belirlenebilir. Anketin temel amacı seçilen kitlenin durumlarını ve eğilimlerini belirleyerek analiz yapabilmektir. Hangi hedef kitle belirlenirse belirlensin, kitlenin eğitim düzeyi başta olmak üzere özelliklerini belirlemek gerekir. Anket hazırlama yapılırken ilk olarak anket içeriğinin belirlenmesi gerekir. Bunun için edinilmek istenen bilginin belirlenmesi gerekir.

Daha sonra araştırmada ele alınacak problemin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada anketin yönünü belirleyebilmek için, belirlenecek problemin elde edilmek istenen kritik bilgiyi mutlaka içermesi gerekir. Ayrıca herhangi bir kitleye veya bilgiye önyargıyla yaklaşmak sağlıklı bir anket yapılmasını engelleyecektir bu yüzden kesin yargılardan uzak durmak gerekir.

            Anket hazırlarken soruların istenilen bilgiyi elde edilecek biçimde hazırlanması gerekir. Ancak soruların hedef kitleye göre hazırlanması da önemlidir. Soruların sorulacak kişilerin vaktini alacak veya kafasını karıştıracak şekilde hazırlanmaması gerekir. Basit ve kolay cevaplanabilecek sorular olmalıdır.

Anket hazırlama esnasında sorular ne kadar doğru ve cevaplandırılabilecek şekilde hazırlanırsa o kadar iyi sonuç alınacaktır. Anımsanması zor sorular hazırlamak anketi verimsiz kılacağı gibi doğrudan kişilerin özel hayatlarına dair sorular hazırlamak tepki uyandıracaktır.

En önemli hususlardan biri kişileri yönlendirecek şekilde soruların hazırlanmamasıdır. Bu durumda anket yapılan kişiler kendi görüşleri ve gerçekliklerine uygun cevaplar yerine araştırmacının yönlendirmesi dahilinde cevaplar verebilirler ve bu da sağlıklı bir sonuç elde edilmesini önler.

2015-03-22T18:09:04+00:00 By |0 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Comment