Tıpta Uzmanlık Tezi Hazırlama

Tıpta Uzmanlık Tezi Hazırlama, Tıp ya da diş hekimliği eğitiminin ardından herhangi bir branşta uzmanlık almak isteyen hekimlerin TUS ile birlikte ders dönemini tamamlaması ve ardından tıpta uzmanlık tezini teslim etmek sureti ile uzmanlık belgesini alması gerekmektedir. Uzmanlık eğitiminde teorinin yanında asıl öğrenme yönteminin pratik yani hastane çalışmaları olması dikkate alındığında; hasta trafiği ve nöbetler ile birlikte hekimin, tez üzerinde çalışma yapmak için ayıracak vaktinin kalmaması oldukça muhtemeldir. Günümüzde özellikle kamu hastanelerinde uzmanlık yapanlar için tezin kaldırılması gerektiği ve bu sürecin pek çok hekim tarafından sadece prosedür olarak görüldüğü düşünülürse tez konusunda dışarıdan destek almak hekimler için oldukça sık başvurulan bir metoddur.

Ekibimiz, uzman akademisyenin olduğu birçok branşta tıpta uzmanlık tezlerinde destek sağlamaktadır. Tezin ana bölümünü oluşturan uygulama kısmında daha çok biyoistatistik uygulamalarının kullanılıyor olmasından dolayı biyoistatistik alanından akademisyenler çalışmada en fazla görev alan üyelerimizdir. İstatistik biliminin sağlık bilimlerine entegre edilmesi ile ortaya çıkan bu analiz tekniği uygulamak üzere gereken verilerin toplanması da (öğrenci tarafından anket, klinik veriler vb.) sonrasında gerekli analiz bulgular ve yorumlamalar tarafımızca sağlanan bir hizmettir.

Bununla birlikte, mühendislik gibi disiplinler ile iç içe geçen tezlerde de ilgili alanda uzman olan üyemiz çalışmaya dahil edilmektedir. Tezin nihayete erdirildiği ve en önemli noktası olarak görülen tartışma kısmında ilgili branşta uzmanlık tamamlamış akademisyen çalışmayı üstlenmektedir. Oluşturulan takım ile çalışma en doğru şekilde yönetilmekte, savunma öncesinde talep edilmesi durumunda gereken tüm hazırlıklar tarafımızca karşılanmakta ve gerekli desteği sağlamaktayız.